Te pūtahi rangahau

I te Rohenga Pūtea 2013, ka taunahatia he $8 miriona ka whā tau e tiritiria ana ki Te Taura Whiri i te Reo Māori hei Tahua Rangahau, Whakawhanake i te Reo Māori. Ko te kaupapa, he waihanga tumu taunakitanga hei herenga mō ngā mahi whakaora ake i te reo Māori.

Kia rarahi ai ngā hua o te Tahua nei, kua whakatūria e Te Taura Whiri i te Reo Māori a He Puna Whakarauora. E anga whāiti ana te whare nei ki ngā rangahautanga e pā ana ki ngā mahi whakatorokiki, whakapūioio i te reo Māori. He whare mō te motu whānui, ka mahi tahi ki te maha atu o ngā rōpū rangahau reo Māori e ea ai ngā kawenga kua tohua māna.

Āna kaupapa tuatahi

E rima ngā whāinga tōmua i poua hei kaupapa tuatahi mā te pūtahi nei. E rua kua tutuki, e toru e haere tonu ana.  

Te tūtohu rangahau ā-motu mō te whakatupu me te whakapakari ake i te reo Māori

Ko te whāinga tōmua katoa, kia takoto he tūtohu rangahau ā-motu, ko te whakatoiora i te reo Māori te aronga. Kua eke tētahi tūāoma, he mea kawe nā Te Kotahi Research Institute, ko te āta kōrero tahi ki ngā rōpū whai pānga nui mai ki te reo ki te tautohu i ngā whakaaro matua hei taki i te tūtohu. Kia takoto tāna pūrongo matua me ōna taunakitanga, koia hei ārahi i te hanganga o tētahi ahurea rangahau māna e hāpai te whakaoranga ake o te reo Māori, i runga anō i ngā kōrero papai ka hua ake i ngā rangahautanga ruarangi.

Ina whakaaetia e te Kāhui Kaiwhiri te pūrongo matua me ngā taunakitanga, ka whakairia ki te whare pukapuka rangahau.

Te tāwaha rangahau

E kite mārire ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i te wāhi nui ki te ao matihiko e tūhauora ai te reo Māori. Koinā i noho mai ai ki te pae tukutuku nei tētahi tāwaha rangahau, me kore e nui ake te matapaki, te whakawhiti whakaaro mō ngā mahi rangahau i waenga i ngā rōpū whai wāhi nui mai, manako nui mai ki ngā mahi whakaora reo.

Te ine i te hauora o te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori

E hokihoki tonu ana te titiro ki te rangahau reo Māori i whakahaeretia e Richard rāua ko Nena Benton i ngā tau o ngā whitu tekau, i te mea ko te hauora o te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori te aronga nui. Nā taua rangahau, ka kitea tūturutia te noho mōrearea o te reo Māori. Nō konā hoki te matika a te iwi Māori me te Kāwanatanga ki te kimi rongoā. I taua rangahau raharaha tonu, i toroa he kāinga i ngā hapori i mōhiotia e kaha tonu ana te reo Māori i reira. 

Kei te whakahaeretia he mahi rangahau iti ake e Rangahau Mātauranga o Aotearoa. Ka āhua rite ngā tikanga rangahau ki ērā i whāia i tā Benton mā. Ka toroa ētahi kāinga, ētahi hapori ka tīpakohia – ko ētahi, ko aua hapori tonu i tirohia i taua uiuinga o te 40 tau ki muri – e kitea ai e pēhea rawa ana te ora o te reo Māori i reira. Ko te tikanga, ka puta whānui ngā hua o te rangahau nei ā te 1 o Huitanguru 2017.

Te ine i te uara o te reo Māori me ngā tikanga Māori ki te ōhanga o Aotearoa 

Kāore anō kia tū noa he rangahau, kāore anō kia takoto he tātaritanga o te uara taha ōhanga o te reo me ngā tikanga Māori i te rautau e noho nei tātou. 

Koia i whakaritea ai kia rangahaua te uara o te reo Māori i te ao hokohoko, i ngā whakapāpātanga, i ngā rauemi, i ngā ratonga e kawea ana i Aotearoa.  Kāore anō i kōwhiria te rōpū māna tēnei mahi.

Te arotake i te hua o ngā wānanga whakarauora reo me te wahi ki ēnei i ngā mahi whakatupu, whakapūioio i te reo Māori

I konei ka arotakea te pānga o ngā wānanga whakarauora reo me te wāhi ki ēnei hanga i ngā mahi whakahauora reo a ngā hapori. Kei te whakahaeretia te kaupapa nei e R & K Consultants Ltd, ā, ko te tikanga ka takoto tūmatanui ōna kōrero ā te 20 Huitanguru 2017.

 

RSS Feed