Ngā Mahi Whakamahere Reo Māori – Ngā Rōpū i te Hapori

Ngā hua o te reo Māori

Te tuakiri Māori: Ko te reo Māori te tūāpapa o te tuakiri Māori. Ki te kore te reo, kua kore anō ko te kapa haka, te karakia, te tauparapara, te whakapapa, te tikanga, te waiata, te karanga, tae atu ki te whaikōrero. Ko ia te tumu o ngā tikanga Māori, o te Māoritanga. Ko ia te ara whakapuaki ko wai tātou, te ara whakapuaki i ō tātou whakaaro, i tō tātou ahurea, ko ia e taki ana i te āhua o tā tātou tautuhi i te ao e noho nei tātou.

Te tuakiri ā-motu: Nā te ahurea Māori, ko te tū ahurei o Aotearoa ki te ao. Mai i a Māori Inc i Āhia ki a Ngāti Rānana i Ingarangi, ki te ahumahi tāpoi i Aotearoa, mei kore ake te ahurea Māori hei whakatāiri i Aotearoa ki te ao. Ki te kaha ake te mōhio o ngā tāngata katoa o Aotearoa ki te reo, ki te mārama ake hoki ki ngā take reo, ka māmā ake te tautiaki i tēnei ahurea ahurei o Aotearoa.   

Te reorua: Tērā ētahi e pōhēhē ana ki te ako te tangata i te reo Māori, ka raru ko tāna ako i te reo Pākehā. Engari e ai ki ngā rangahau o tāwāhi, ki te ākona e te tangata he reo tuarua mōna, ka matatau ake ia ki tōna reo tuatahi. Tērā ka pakari ake te hinengaro[1], ka pai ake ngā pūkenga raweke reo, ka āhei anō te tangata ki tētahi atu titiro ki te ao e kore pea e taea e te tangata kotahi noa tōna reo.

He aha tēnei mea te whakamahere reo Māori?

Ko te mahi whakamahere reo, he huarahi hei āwhina i ngā whānau, i ngā hapū, i ngā iwi me ētahi atu rōpū ki te tautohu i ngā āhuatanga reo e hiahia nuitia ana i ō rātou hapori, ki te whakarite whāinga reo, ā, ki te whakatakoto tūāoma e ea ai aua whāinga. He maha ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi kua mahia e rātou he mahere reo hei arataki, hei tautoko i ngā mahi whakapakari reo i ō rātou nā hapori.

He pēhea koia te āhua o te mahere reo Māori?

Ko tēnei mea te mahere reo, he tuhinga, he māramatanga noa iho rānei i waenganui i tētahi rōpū e tātai ana i ngā tūāoma e tutuki ai ngā whāinga reo, e āta whakaahua ana hoki i ngā takahanga katoa i te huarahi, kia mārama ai ki te katoa. Ka noho tēnei hei arotahinga, hei tohutohu e mau ai te katoa ki te ara, e tutuki ai ngā tūāoma, e ea ai ngā whāinga reo.

He aha ngā painga o te tuhi mahere reo Māori?

He wāhi nui kei te reo Māori i roto i te tuakiri Māori, i te ahurea Māori, me te āhua o tā tātou tautuhi i te ao e karapoti nei i a tātou. Ko te whāinga reo, ko te whakahauora i te reo Māori kia haruru anō a Aotearoa i tōna reo taketake, kia rere māori noa te reo o tōna whenua taketake.

Mā te whakamahere, ka whakapaua māriretia ngā kaha ki te reo, e nui ai te hua. Mā te whakamahere, ka āta whakatakotoria ngā whāinga pae tawhiti, ka āta tuituia hoki ngā whakapaunga kaha a ngā rangapū mātāmua, e nui ake ai te tūpono ka ea ngā whāinga.

Ki tā ngā rangahau whakamahere reo o tāwāhi, e rima ngā āhuatanga matua e tūhauora ai tētahi reo: ko te whakamahi i te reo, ko te mana o te reo, ko te ako i te reo, ko te puna kupu o te reo, me te mārama pū ki ngā āhuatanga e pā mai ana ki te reo. He kōtuitui ngā āhuatanga nei. Hei tauira, ki te tokomaha ake te hunga ako i te reo, te tikanga ka tokomaha ake te hunga kōrero i te reo. Waihoki, ki te tokomaha ake te hunga e whakamahi ana i te reo, e ako ana i te reo, ka piki te kounga me te mana o te reo.  Mā te whakamahere reo ka kawea ngātahitia ngā mahi whakaora i te reo, puta noa i ēnei ngakinga e rima, e tūhauora anō ai te reo.

Te whakarite mahere reo Māori tautini

Ko te pai o te whakatakoto mahere reo e anga ana ki tawhiti, ka noho hei whakamaunga atu mā te katoa o te rōpū, e kotahi ai te ahunga, e waihoe anō ai te rere. Hei tīmatanga ake, me tuku te pātai āe rānei e whakaae ana te katoa e tika ana kia mahia ētahi mahi hei whakaora ake i te reo Maori i tō koutou hapori. Ā, ki te āe mai te katoa, me pātai anō he aha i pērā ai ō rātou whakaaro.  

Te whakarite kāhui whakamahere reo Māori

He mea nui kia whakaritea he kāhui māna e hautū te mahere, kia kore ai e waiho mā te tangata kotahi e pīkau ngā mahi – te tārainga o te mahere, me te hautū haere i ngā mahi. Ka mutu, me noho mai ki te kāhui ōna anō tāngata kei a rātou ngā pūkenga tika hei whakatinana i te mahere. Tērā pea me tiki atu he tāngata i waho hei āwhina i te tīmatanga. Ko te tikanga, he tāngata kei te kāhui e mātau ana ki ēnei āhuatanga:  

 • te reo Māori, tae atu ki tō koutou nā reo ā-iwi (i ngā wā e hāngai ana)
 • te mātauranga reo-pāpori
 • te whakamahere reo
 • te mahi tahi ki ētahi atu – te whakatū hui, te whakaatu kōrero ki tō koutou hapori.

Tūāoma 1 – te reo Māori i tō hapori i tēnei wā

Kei te pai te rahi o te pārongo e wātea ana ki a koutou, e pai ai te tīmata ki te whakatakoto mahere? Ko tētahi mea nui o te whakarite whāinga mō ngā rā ki tua, ko te āta mōhio e aha ana tō hapori i tēnei wā mō te wāhi ki te reo Māori.

Hei mahi tuatahi pea, kimihia ngā kōrero mō ngā pūkenga, ngā kaupapa me ngā rauemi reo Māori kei te hapori ināianei. Anei ētahi tino pātai kia whakautua:

 • Ko wai mā e kōrero ana i te reo Māori?
 • E kōrerotia ana te reo ki hea?
 • He aha ngā kaupapa, ngā kawenga e kōrerotia ai te reo Māori?
 • He pēhea te tautoko a ngā whakahaere, a ngā rōpū (ngā marae, ngā kōhanga reo, ngā karapu kōrero Māori, a wai ake rānei) i te reo Māori i tō koutou hapori? 
 • He aha ngā akoranga reo Māori e whakahaeretia ana?

Mā te kohikohi i ēnei pārongo e oti mai ai he whakaahua o te hapori, me te kaha ora o te reo Māori i waenga i te hapori. I konā, ka pai te tātai i te wāhi kei reira te reo ināianei, me te pae tawhiti e wawatatia ana mō te reo kei ngā rā e takoto ake ana.  

Me mōhio anō koutou mēnā he rōpū anō kei tō koutou hapori e pērā ana me koutou te wawata ki te whakapakari ake i te reo Māori.

Tūāoma 2 – te whakarite i ngā whāinga pae tawhiti

Kia mōhio koutou e aha ana, e pēhea ana tō koutou hapori ināianei, kua pai te whakatakoto whāinga roa. Me whiriwhiri he aha te mea e mātua wawata ana te hapori kia tutuki mō te wāhi ki te reo Māori ā ngā tau e heke mai nei (e rima tau ake nei, 10 tau ake nei, 15 tau haere ake). Kia whānui, kia whāroa te titiro ki ngā whāinga pae tawhiti, i te mea ka taka mai i reira te nuinga atu o tā koutou mahere reo Māori. He mea nui ngā whāinga pae tawhiti, ahakoa he poto ake pea i tērā te aronga o te kaupapa i hangaia ai te mahere reo Māori.

Karahuihuia te kāhui whakamahere reo Māori ki te whakatakoto whāinga e whakaata ana i ngā hiahia o tō koutou hapori. Me mārama te katoa ki te tikanga o ia whāinga, kia takatū anō rātou ki te tautoko ina tae ki te wā e whakatinanatia ai.

Anei ētahi whakaaro hei tāhuhu mō ngā whāinga.

Te hunga kōrero Māori: kia tokomaha ake te hunga kōrero Māori i tō koutou hapori.

Te matatau: kia matatau ake ētahi rōpū ki te reo Māori, hei tauira, ngā mātua, ngā kaiako, ngā kaikōrero i te paepae.

Ngā wāhi: kia kōrerotia te reo Māori i ētahi wāhi, hei tauira, i te kāinga, i te marae.

Ngā tikanga: kia pahure i ngā tāngata o te marae ētahi kawenga tūturu kawea ai i te marae, pērā i te karanga me te whaikōrero.

Ngā rauemi: kia hangaia he rauemi reo Māori, hei tauira, mā ngā kura, mā te hunga pakeke.

Tūāoma 3 – te kōwhiri i te hunga ka arotahitia

Kia oti ngā whāinga pae tawhiti te whakatau, me whiriwhiri te hunga ka noho ko rātou te whakamaunga atu o te mahere reo. Mā konei e tāraia ai te mahere kia hāngai mārire ki taua hunga; inā rā, ko te mahere hei whakapiki i te matatau o te hunga pakeke kātahi tonu ka tīmata ki te ako, he rerekē rawa atu i te mahere e whai ana ki te whakapiki ake i te matatau o te hunga taiohi kua tipu ake i te kura kaupapa Māori. Ko te whāiti, ko te whānui rānei o ngā rōpū ka arotahitia, kei a koutou.

Tūāoma 4 – te whakarite i ngā whāinga poto

Mā te whakarite whāinga poto e ea ai ngā whāinga roa. Ko ngā whāinga poto hoki ngā tūāoma, ngā takahanga e taea atu ai te pae tawhiti.

Ko te mōhio ki  te āhua o te hapori (Tūāoma 1), te whakarite pae tawhiti (Tūāoma 2) me te tautohu i te hunga ka arotahitia (Tūāoma 3) hei āwhina i te tārainga o ngā whāinga poto, e ea ai te whāinga roa.

Tūāoma 5 – te whakarite hōtaka mahi

Kia oti ngā whāinga poto, me tahuri ki te whakatakoto hōtaka mahi. Mā te hōtaka nei e whakaahua ngā mahi hei kawe ake e tutuki ai ngā whāinga poto o tā koutou mahere reo Māori.

Anei ngā momo mea e tika ana kia matapakia i konei:

 • he aha ngā mahi e hiahia ana koutou ki te kawe ake, hei tauira, he wānanga reo, he akoranga mōteatea, he rā tuku pārongo ki ngā whānau, he waihanga rauemi
 • he aha ngā mahi whakariterite e tutuki ai ngā mahi, hei tauira, te whakarite taiwhanga/whare, te kimi haere i ngā rauemi, i ngā rawa e tika ana, te taka kai mā te manuhiri
 • ko wai mā te hunga ka whai whai wāhi mai, hei tauira, he kaumātua, he kaiako, he ringawera
 • me pēhea te pānui me te whakatairanga i te kaupapa ki te hunga mā rātou te kaupapa, hei tauira, mā ngā ara pāhopori, mā te reo irirangi, mā te reta, mā te rākau waea.

Tūāoma 6 – te whakatinana i te mahere

Me noho mai ki te hōtaka mahi ngā kawenga e taea ana te whakatutuki, ka mutu me whai wāhi atu te tino tokomaha o te kāhui whakamahere e taea ana.

Me tirotiro haere he aha katoa ngā mea kei te hapori hei āwhina i a koe. Mo te reo Māori, kotahi anō te tino taonga āwhina, ko te tangata.

Kaua e wareware, hei ōna wā anō ka piki, ka heke te ngākau nui, te korou nui ki te whakatinana haere i te mahere reo Māori. Nō reira, kia kaua e waiho mā te tangata kotahi e pīkau ngā mahi katoa. Whakaritea he mahi e taea ana te whakatutuki, me te tino whai kia ū ki te ara e tutuki ai.

Mā te kāhui whakamahere reo, ko rātou nei ngā kaikōkiri i ngā mahi, mā rātou te rōpū e whakapakaritia ana ō rātou reo e whakatītina, e whakahikohiko kia manawanui ai, kia ū.

Tērā anō pea me tono pūtea hei whakahaere i ētahi kaupapa. Ka āhei pea te tono moni i a Mā te Reo, he tahua kei raro i te maru o Te Taura Whiri i te Reo Māori e tiaki ana, i Te Puna Tahua (Lotteries Grants Board), i ngā rōpū manaaki kaupapa o te hapori, i Te Manatū Taonga rānei.

Tūāoma 7 – te pupuri kōrero mō te tutuki haere o ngā mahi / te arotake

He mea nui kia āta puritia ngā kōrero mō te whakatinana haeretanga o te mahere reo. Mā konei e mōhiotia ai āe rānei e eke haere ana ngā whāinga. Ka kitea anō hoki mehemea e tika ana kia paku whakarerekētia ngā whāinga.

E rua ngā taumata tirotiro, taumata arotake i te tutuki haere o ngā mahi.

Mō ngā whāinga poto – tuhia he rārangi mahi, ka tirotiro haere mehemea kei te oti haere ngā mea kua tuhia.

 • Kua oti ngā mea i āta kī ai koutou ka oti i roto i te hōtaka mahi?
 • I pai anō ki a koutou te āhua o te whakaoti mai?
 • I puta ngā hua e whakaarohia ana ka puta?
 • I ea anō i roto i te nui o te pūtea i tohua mō aua mahi?

Ko tētahi atu painga o te tuhi haere i ēnei tū kōrero mō te eke o ngā mahi, ka māmā te whakaatu atu i ngā painga o te kaupapa ki te hapori, ā, ki ngā rōpū tuku pūtea anō.

Mō ngā whāinga pae tawhiti – tirohia te ‘whakaahua nui’ i tāia i te tīmatanga.

He tauira o tētahi mahere

Kua emi mai ngā kōrero mō te āhua o te hapori, ā, ko te mea i kitea, he kaumātua te nuinga o te hunga mōhio ki te kōrero Māori. Ko te whāinga pae tawhiti pea mō tēnei hapori, ko te arotahi ki ngā tamariki nohinohi (0 ki te 5 tau te pakeke), me te whai kia matatau rātou ki te reo Māori ka pakeke ana rātou.

He tauira o ngā mahi kia mahia:

 • te whakahaere akoranga reo Māori mā te hapori, he akoranga ka tū i te pō, e rua pō i te wiki, mō te ono marama, ki te whakaako i te reo ki ngā mātua o ngā tamariki nohinohi
 • te waihanga i ētahi rauemi reo Māori e rima i roto i te ono marama mā ngā tamariki Māori e 5 heke iho ō rātou tau.
 • te whakahaere akoranga reo Māori mā te hunga hiahia haere hei kaiako kōhungahunga, e ako ai ngā kōhungahunga i te taiao reo Māori – ko te whāinga, kia tū mai he kaiako tokorua e āhua matatau ana ki te reo, mā rāua e whakaako te reo Māori ki ngā nohinohi.

RSS Feed