Our vision  

Kia haruru a Aotearoa whānui i tō tātou reo taketake. The landscape of Aotearoa will resonate with our indigenous language.

Our mission statement 

Ki te tautoko i te iwi nui tonu kia ora ai te reo Māori, hei reo kōrero, hei reo tipu. To support people so that the Māori language is a living and developing language.

Outcomes 

Outcomes describe the long term changes to New Zealand that we support and that our activities and services contribute to. We have three complementary outcomes.

Outcome 1

He reo ora te reo Māori e whakaata ana i te noho ki Aotearoa me ōna tikanga katoa.

Te reo Māori is a living language that reflects life and culture in Aotearoa.

Outcome 2

Ka māori noa te kōrerohia o te reo Māori i ngā kāinga.

Te reo Māori becomes an ordinary means of communication in the home.

Outcome 3

Ka kaha ake te tahuri mai a Aotearoa nui tonu ki te reo.

More New Zealanders engage with te reo.

 

RSS Feed