Ka horoi au i ngā kākahu.
I will wash the clothes.
- this is an example of an active sentence

Ka horoia ngā taputapu e Tāne.
The dishes will be washed by Tāne.
- this is an example of a passive sentence

Ia rā, ia rā, oho ai au kia horoia ai ngā kākahu.
Every day, I get up to wash the clothes.

Māku ngā taputapu e horoi.
I will wash the dishes.
- this is an example of the agent emphatic

Download:

RSS Feed