Kei te hiakai au, engari, kore kau he kai!
I am starving, but, there is absolutely no food!

Kei te pai au, engari kei te tangi ia.
I’m ok, but she’s crying.
- this is an example of an active sentence 

Download:

RSS Feed