Ko Ruamāhanga te awa.
Ruamāhanga is the river.
- this is an example of an equative sentence

Ka whakawhiti tātou i te awa i te wāhi whāiti.
We’ll cross the river at the narrow part.
- this is an example of an active sentence

Download:

RSS Feed