E whakariterite ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i Ngā Tohu Reo Māori i ia tau hei whakamihi, hei whakanui i te hiranga me te ū auroa ki te reo Māori a te whānuitanga atu o Aotearoa. I tīmata ake te kaupapa i te tau 2004.

Ka tūwhera ngā kopounga(external link)

E whakamihia ana e ngā tohu ngā kārangatanga e pā ana ki:

TE TOHU HUIA TE REO | Supreme

TE TOHU KAIRANGI | Special Commendation

TE TOHU ORANGA ANGITU | Lifetime Achievement

NGĀ RANGATAHI | Youth

TE WIKI O TE REO MĀORI | Māori Language Week

TE PUNA REO | Corpus

TE KŌREROTANGA O TE REO | Use

TE AKO I TE REO | Acquisition

TE MĀRAMA PŪ KI TE WHAKAORA REO | Critical Awareness

TE MANA O TE REO | Status

Ka āheitia te whakaingoa i ngā whakaurunga ki te wāhanga kotahi neke atu rānei.

Ā tōna wā ka whakawātea mai i konei ngā whakaritenga me ngā puka whakaingoa.

RSS Feed