I ekea e Pou ngā tino taumata i te kura, kātahi ka haere ki te Kāreti o Wesley i Tāmakimakaurau.  Ka rere ki tāwāhi ki te tirotiro whenua haere, engari kīhai i roa, ka hoki mai ki te tangi i te matenga o tōna koroua. Whai i muri mai, ka haere i te ao hokohoko, i te ao pāpāho, ā, puta ana anō te ihu o Pou i ērā umanga. Kātahi ka whakarērea e ia tērā ao, ka hoki ake kia oti ngā mahi whakapakari i a ia ki ngā mātauranga onamata, i raro anō i te tohunga rā, i a Hikawera. 

Nō te wāhanga tuatahi o ngā tau waru tekau ka tīmata tana hōkai i te ara kura wānanga Pākehā, i Te Whare Wānanga o Te Ūpoko o te Ika a Māui i Te Whanga-nui-a-Tara. Nā te Ahorangi Hirini Moko Mead a ia i āta tiki atu, ā, noho ana ia hei tohunga, hei pūkenga matua, hei upoko anō mō Te Kawa a Māui. E 24 tau ia i Te Kawa a Māui e whakaako ana i te reo me ngā tikanga Māori ki te manomano ākonga o ngā iwi katoa o te motu. Ā, i taua wā rā, e whakapau ana anō hoki i ōna kaha ki ngā take tōrangapū a tōna iwi me ngā kaupapa whakaū mātauranga a Tūhoe.  He noho tautini anō a Pou ki Te Poari Kaitiaki o Tūhoe Waikaremoana, ā, ko rāua ko Te Wharehuia Milroy ngā pou mataaho o Te Whare Kōrero o Tūhoe, i whakaako ai rāua i te whaikōrero, i te karanga me ngā mātauranga tuaukiuki ki ngā uri o Tūhoe. 

Ko Pou tētahi o te tokotoru tiketike nāna Te Panekiretanga o te Reo Māori i whakatū – ko Te Wharehuia Milroy rāua ko Tīmoti Kāretu ōna hoa. Kua 14 tau rātou e whāngai ana, e taute ana i tētahi reanga hou he matatau ki te reo Māori. Kua rere te kakara o tēnei apārangi ki ngā tōpito katoa o te ao Māori. Ka mutu, kei te rangona, kei te kitea te awe o Pou i te āhua o te tū a ana tauira ki te whaikōrero.  Ko Pou te tino tohunga o Te Matapunenga, he kāhui pū kōrero, pū tikanga kua tohutohungia e Pou ki te takutaku karakia.

Ko Pou anō te Ahorangi o te Reo, te Tikanga, me te Whakaaro Māori i Te Whare Wānanga o Waikato.  He mema ia nō te Taraipiunara o Waitangi, koia anō hoki te tumuaki o Te Kāhui Tohutohu o Karanga Aotearoa. Hāunga anō ēnei kōrero mō āna mahi nui, arā pea ngā āhuatanga i tino araara ai tōna ingoa, ko tana tino tau ki te whaikōrero, ko tōna matatau ki te reo, ki ngā tikanga, me tana tū ki mua haere ai i ērā atu o tana whakatupuranga i roto i ngā mahi a te tohunga.

Hau ana ngā rongo o tēnei tohunga whakarae, te pou here tikanga, te whītiki o te kī, te puna o te whakaaro taketake, te kaiako o te kaiaka. Me tino uaua ka uia, ka tohea te kupu a Pou; kua pāoorooro kē hoki ōna rongo ki ngā wāhi katoa e haere ai ia.  Engari ahakoa ēnei taumata katoa kua ekea e ia, ēnei kura katoa kua tukuna e ia ki āna tauira, ko Te Urewera tonu te manawa o Pou. E kore ia e tauwehe i te whare kaponga i tupu ake ai ia i Waikarewhenua, i te taha o tōna awa, o Ōhinemataroa. 

Ko au ko Te Urewera, ko Te Urewera ko au.

RSS Feed