Kua neke atu i te 25 tau e tautokohia ana e Te Taura Whiri i te Reo Māori, arā, e te pūtea a Mā te Reo, ngā kura whakapakari reo rumaki i ngā marae.

Kura Reo Whakapakari Reo

Ko ngā Kura Reo Whakapakari Reo nei he kura mō te motu whānui, e arotahi ana ki te whakapakari i te reo i ngā hapori. He kaupapa tēnei i whakatūria e Te Taura Whiri i te Reo Māori, i whakaakona hoki e ia i mua. I whakatūria ngā Kura Reo nei kia noho mai ai he kura e rumakina aite tauira kua ngākau titikaha ki te whakawhiti whakaaro ki te reo. Ko te aronga nui o te kaupapa ko te whai kia ekea te hiranga ina rumakina te tangata mō te rima rā i tēnā, i tēnā akoranga. E rima ngā kura pēnei e whakahaeretia ana i te tau, i te whānuitanga atu o Aotearoa.

E tuwhera ana ngā Kura Reo ki te hunga e hiahia ana kia noho te reo Māori hei reo whakaako mō rātou, hei reo kōrerorero i ia rangi. Ko tōna whāinga matua ko te whakapiki ake i te whakamahia o te reo, ki te whakapakari hoki i te reo o te hunga kōrero Māori. Ka tīmata ake ngā kura nei ki te pōwhiri i te ahiahi o te Rātapu, kua whai iho ko te rēhita i te tangata. Ka haere ngā akoranga i te ata o te Rāhina, ka hiki ā te ahiahi o te Rāpare, kua tukua te hākari.

I te mea he kura rumaki ēnei, arā, ko te reo Māori anahe te reo o te kura, me āhua matatau tonu te hunga ka tae ake kia āhua mārama tonu ai ki ngā kaupapa e whakaakona ana. Kei tōna 120 ngā tauira o ngā kura, waihoki he āwhina kei reira mō te hunga e whai ana:

 • kia kaha ake tā rātou whakamahi i te reo Māori, kia pakari ake ngā reo, kia rite ai ngā reo mō ngā kawenga ā-pāpori, ā-tikanga.
 • kia mārama ki ngā kura huna o te reo, hei tauira, te whakamahi i te whakataukī, i te kīwaha, i te kīrehu.

Ka tohaina he pukapuka mahi ki te tauira, ka whakaurua hoki tēnā me tēnā ki te kāhui e rite ana ki tōna taumata reo. I ngā ahiahi, kua haere he kaupapa mā te katoa pērā i te wānanga i ētahi kaupapa, te whakaako waiata, te mahi ngahau. Kua oti kē ngā kaupapa ka whakaakona i ngā Kura Reo te whakarite, he kaupapa kē, he aronga ako reo kē, ka mahi ā-rōpū iti ki te ako i ngā mahi reo mō:

 • te wetereo
 • te aroā
 • te whakamāori/whakapākehā
 • te whakapuaki whakaaro ki te reo Māori
 • te kīwaha, te kīrehu
 • te pakiwaitara
 • te kōrero
 • te whakataukī, tōna tikanga, me pēhea te whakamahi.

He kāhui pūkenga reo tō ngā Kura Reo, he pūkenga pērā i a:

 • Tākuta Tīmoti Kāretu – Ngāi Tūhoe
 • Tākuta Wharehuia Milroy – Ngāi Tūhoe
 • Paraone Gloyne – Ngāti Raukawa
 • Jarred Boon – Ngāti Maniapoto, Ngāti Raukawa
 • Ngāringi Kātipa – Waikato
 • Pānia Papa – Waikato
 • Pakake Winiata – Ngāti Whakaue, Ngāti Raukawa, Ngāti Awa
 • Leon Blake – Tūhoe, Te Arawa, Ngāti Porou, Ngāti Whāwhākia, Ngāti Kahungunu, Taranaki, Te Whānau-a-Apanui
 • Charlie Tepana – Ngāti Raukawa

Hei hari atu māu

Me hari e te tangata ōna hanga whaiaro mō te rima rā. He whakahau hoki tēnei kia haria ake anō he pene, he pepa, he rorohiko pona, tae atu ki ēnei papakupu:

 • A Dictionary of the Māori Language by Herbert Williams
 • Complete English-Māori Dictionary by Bruce Biggs.

Te Utu

Mō te utu ki te tangata i tēnā, i tēnā Kura Reo, whakapā hāngai atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kura reo e rima, kāore hoki he pānga ki Te Taura Whiri i te Reo Māori mō te taha whakahaere.

He whakamārama: Ko tā tō moni rēhita he utu i ō kai, i tō noho, i ngā akoranga me te pukapuka mō te kura. Māu tonu e pīkau tō haere atu me tō hoki ki te kāinga.

 

Ngā Rā

Kei raro iho nei ngā kaiwhakahaere Kura Reo e rima me ngā rā e tū ai ngā kura mō te tau 2015/16. Māu tonu e kite iho ka tū ngā Kura Reo i ngā hararei a ngā kura.

Kura Reo Regions

Regional Provider Contacts*

2017 Dates

Ōtaki

Leon Blake – Kounga Ltd

Otakikurareo@gmail.com

 

9-13 July

Rotorua

Maru Maniapoto

marumaniapoto@gmail.com

Register(external link)

01 - 05 October

Heretaunga

Jeremy MacLeod – The Waimārama Māori Committee

Jeremy@kahungunu.iwi.nz

 

8-12 January

Te Waipounamu

Paulette Tamati-Elliffe – Te Rūnanga o Ngāi Tahu

Paulette.tamati-elliffe@ngaitahu.iwi.nz

18-22 April

Tokoroa

Charlie (Tiare) Tepana

info@raukawa.org.nz

23 - 27 April

*Mō te roanga atu o ngā kōrero, whakapā hāngai atu ki te Kaiwhakahaere o te Rohe.

 

RSS Feed