He mea whakatū Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Ture Reo Māori 1987 hei whakatairanga i te reo Māori hei reo mataora, hei reo kōrerorero māori noa.

He hinonga Karauna mana motuhake mātou, engari me mātua hāpai e mātou ōna anō ture e rite ana, pērā i te Ture Hinonga Karauna, i te Ture Pūtea Tūmatanui, i te Ture Rāngai Kāwanatanga. Me mātua tāpae pūrongo anō ki te Whare Pāremata – koia tērā ko tā mātou Pūrongo ā-Tau. He pūtea e tae mai ana ki a mātou, rā roto i te Rohenga Pūtea: Te Whakawhanake i te Iwi Māori, ā, ko Te Puni Kōkiri te kanohi āta tirotiro i te tika o ā mātou mahi.

E noho haepapa ana mātou ki te Minita o ngā Take Māori mō ngā moni tūmatanui e whakapaua ana ki te kawe i tā mātou kaupapa mātāmua me ngā putanga. I ia tau, ka tuhia e te Minita tāna Reta Whakatakoto Koronga e tohu ana i ngā whāinga hei hāpai mā mātou mō te tau pūtea kei mua tonu i te aroaro.

I ia toru tau, iti ake rānei, ka tuhia he Tauaki Whakamaunga Atu (SOI), e whakaahua ana i ngā whakamaunga rautaki mō te whā tau kei te heke iho. Ka tāpaea te SOI ki te aroaro te Pāremata, ka whakairia anō ki tā mātou pae tukutuku.   

Huri he tau, huri he tau, ko te whakatakotoranga o te Tauaki Koronga mō ngā Mahi kia Tutuki (SPE), e whakaatu ana i ngā wehewehenga pūtea me te āhua o te ine i te eke pai o ngā mahi ā te tau e heke mai ana. He mea tuku anō hoki te SPE nei ki te Whare Pāremata, ka whakairia anō ki tā mātou pae tukutuku.

I te Pūrongo ā-Tau ka puta i ia tau ka whakatairitea ngā mahi i oti ki ngā kupu o te SOI, te SPE me te Reta Whakatakoto Koronga a te Minita.  

 

RSS Feed