He mea whakatū Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Ture Reo Māori 1987 hei whakatairanga i te reo Māori hei reo mataora, hei reo kōrerorero māori noa.

He hinonga Karauna mana motuhake mātou, engari me mātua hāpai e mātou ōna anō ture e rite ana, pērā i te Ture Hinonga Karauna, i te Ture Pūtea Tūmatanui, i te Ture Rāngai Kāwanatanga. Me mātua tāpae pūrongo anō ki te Whare Pāremata – koia tērā ko tā mātou Pūrongo ā-Tau. He pūtea e tae mai ana ki a mātou, rā roto i te Rohenga Pūtea: Te Whakawhanake i te Iwi Māori, ā, ko Te Puni Kōkiri te kanohi āta tirotiro i te tika o ā mātou mahi.

E noho haepapa ana mātou ki te Minita o ngā Take Māori mō ngā moni tūmatanui e whakapaua ana ki te kawe i tā mātou kaupapa mātāmua me ngā putanga. I ia tau, ka tuhia e te Minita tāna Reta Whakatakoto Koronga e tohu ana i ngā whāinga hei hāpai mā mātou mō te tau pūtea kei mua tonu i te aroaro.

I ia toru tau, iti ake rānei, ka tuhia he Tauaki Whakamaunga Atu (SOI), e whakaahua ana i ngā whakamaunga rautaki mō te whā tau kei te heke iho. Ka tāpaea te SOI ki te aroaro o te Pāremata, ka whakairia anō ki tā mātou pae tukutuku.   

Huri he tau, huri he tau, ko te whakatakotoranga o te Tauaki Koronga mō ngā Mahi kia Tutuki (SPE), e whakaatu ana i ngā wehewehenga pūtea me te āhua o te ine i te eke pai o ngā mahi ā te tau e heke mai ana. He mea tuku anō hoki te SPE nei ki te Whare Pāremata, ka whakairia anō ki tā mātou pae tukutuku.

I te Pūrongo ā-Tau ka puta i ia tau ka whakatairitea ngā mahi i oti ki ngā kupu o te SOI, te SPE me te Reta Whakatakoto Koronga a te Minita.  

 

RSS Feed