Ā mātou mahi 

Ka whakatakoto whakaaro motuhake mātou ki te Minita o ngā Take Māori mō ētahi take e pā ana ki te reo Māori. I tā mātou tū motuhake, pai ana tā mātou taka i waenga i ngā rangapū reo Māori me te kāwanatanga, e rere ngātahi ai ngā whāinga tōmua, ngā rawa a te kāwanatanga me ngā wawata o aua rōpū.

Anei rā ngā mahi ake ka kawea e mātou:

  • te whakatū pūtahi rangahau hei kōkiri i te putanga o tētahi tūtohi rangahau reo Māori mā te motu
  • te whakangungu, te whakamana anō hoki i ngā kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha
  • te whakamātau i te matatau o te hunga kōrero Māori, mā roto i ētahi whakamātautau tohu taumata
  • te whai kia mau tonu te mana, te mauri o te reo Māori, taha reo, taha tikanga, mā te whakarite paerewa tuawhiti mō te reo me te ū anō ki aua paerewa, tae atu ki te tuku āwhina reo ki ngā rōpū whai pānga nui mai ki te reo 
  • te hāpai i ētahi kaupapa reo Māori nui o te motu – Te Wiki o te Reo Māori me Ngā Tohu Reo Māori
  • te akiaki kia mau, kia kaha kōrerotia hoki te reo Māori
  • te tautohu i ngā take nui e pāpā mai ana ki te reo.

E oke ana Te Taura Whiri i te Reo Māori kia noho mai he uepū kaimahi matatau tonu ki te reo Māori, kia uaratia anō hoki ēnei tāngata e ō rātou rangatira i te rāngai tūmatanui me te rāngai tūmataiti

Ahurei ana tā matou tū hei māngai ā-motu mō te reo, ka mutu koirā anahe te kaupapa hei whakarangaranga mā mātou, i riro ai Te Taura Whiri i te Reo Māori hei tumu herenga mō ngā waka, mō ngā kaihoe whakaora reo, huri noa i te motu.

Te Poari

Tokorima ngā mema o te poari, me tōna  tumuaki hei kaikawe rongo ki a rātou. Anei rā :

Toihau

Rawinia Higgins

Kaiwhiri 

Charisma Rangipunga

Kaiwhiri 

Charlie Tepana

Kaiwhiri 

Hinerangi Edwards

Kaiwhiri

Wayne Panapa

Tumuaki  

Ngahiwi Apanui

Nō te tī, nō te tā ngā kaiwhiri nei, e uru mai ai ngā whakaaro o ngā rohe, otirā o te motu whānui ki ngā whiriwhiringa take nui mō te reo.

Ā mātou mahi

Ko ā mātou mahi, me mea wehewehe ki ōna anō karangatanga. Koia ēnei:

TE AMO | Policy and Development

TE TOKO REO | Partnerships, Planning and Promotions

TE HĀPAI Ō | Corporate Services

RSS Feed