Te wawata mātāmua

Kia haruru a Aotearoa whānui i tō tātou reo taketake.

Te kaupapa mātāmua

Ki te tautoko i te iwi nui tonu kia ora ai te reo Māori, hei reo kōrero, hei reo tipu.

Ngā putanga

Ko ngā putanga hei āta tohu i ngā rerekētanga tautini ki te porihanga o Aotearoa e tautokona ana, e kōkiritia ana e mātou. E toru ēnei putanga, he tautoko tētahi i tētahi.

Putanga 1

He reo ora te reo Māori e whakaata ana i te noho ki Aotearoa me ōna tikanga katoa.

Putanga 2

Ka māori noa te kōrerohia o te reo Māori i ngā kāinga.

Putanga 3

Ka kaha ake te tahuri mai a Aotearoa nui tonu ki te reo.

RSS Feed