Pānui Pāpāho

Filter by Date Tip: Leave one field black to search for a single date.

Latest News

Te Ahu o te Reo

Kei te whakarauorahia te reo Māori ki ngā hapori.

Kia ora te reo

Kia ora te reo. Kua whakataungia tēnei ariā hei whakanui i Te Wiki o te Reo Māori e whai wāhi ai i te 11-17 o Mahuru o te tau e tū mai nei.

Karahipi whakarauora i te reo Māori

E karanga ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori rāua ko Ngā Pae o te Māramatanga kia tukuna mai ngā tono mō ngā karahipi ‘Kia Ita’ kua huaina i tēnei rā.

RSS Feed