Breadcrumbs

Te koha reo Māori a Tākuta Ranginui ki te motu

“Ka rangona ka kitea hoki te reo Māori e te motu whānui nā te pukumahi a te hunga pēnei i a Tākuta Ranginui Walker.”

Koia nei tētahi o ngā koha nui i mahue mai i tēnei tōtara whare wānanga ki te motu katoa o Aotearoa, e ai ki a Ngahiwi Apanui, Tumuaki o Te Taura Whiri i te Reo Māori.

“Kua tīmata kē te mahi whakarauora reo Māori a Tākuta Ranginui i te ngāhuru tau 1970, i mua atu o te whakatairanga hei kaupapa kē nei. I mua atu hoki o te whakaata Māori, ngā reo irirangi Māori, ngā kura kaupapa Māori anō hoki.”

“Nō te wā kāore anō te Kāwanatanga i aro ki te mana o te reo Māori, nā Ranginui mā i whakaara te kaupapa i hua mai ai te Ture Reo Māori i whai mana ā-ture kē ai te reo hei reo mana ā-ture mō te motu katoa.”

Nō tēnā tūranga o te reo, i āhei ai ngā rōpū Māori huri noa i te motu te anga whakamua ki te whakarauora i te reo mā te whakatū kōhanga reo, kura, wānanga, whakaata Māori me ngā reo irirangi Māori hoki, e ai ki a Ngahiwi.

“Tae rawa mai ki Te Taura Whiri i te Reo Māori nei he mea whakapapa mai anō i roto i ngā mahi a Ranginui.”

Hei tā Ngahiwi, he ahakoa kua wahangū te reo o tēnei kākā wahanui, e hāngai tonu ana ngā kaupapa kei mua i te aroaro i tēnei rā ki tāna i whakatakoto mai ai i mua noa atu.”

“Tokomaha kē ngā tāngata pōhēhē nō nā noa nei ngā tautohenga mō te whakaako reo Māori ki roto i ngā kura, heoi ka hoki tonu kē ki te tau 1972 i kōkiri ai Ngā Tamatoa me Tākuta Ranginui kia whakaurua te reo ki ngā whakaakoranga kura o te motu.”

E ai ki a Ngahiwi nā te nui o te mana o ngā mahi a Tākuta Ranginui ka whai hua anō mō ngā whakatupuranga e heke iho nei.

“Ko te whāinga a Te Taura Whiri kia rāngona te reo huri noa i te motu o Aotearoa, ā, koia hoki tētahi hiahia nui o Tākuta Ranginui.”

Ka tuku nei Te Taura Whiri i te Reo Māori i ōna aroha ki te hoa rangatira o Tākuta Ranginui ki a Deirdre me te whānau katoa tae atu hoki ki tōna iwi o Te Whakatōhea.

← Back to the news

RSS Feed