I te hiku o te tau 2014, ka pānuitia(external link) e te Minita Whanaketanga Māori te aranga ake o te Kāhui Whakamāherehere Reo Māori hei whakatakoto whakaaro motuhake, kairangi tonu ki te Pire Reo Māori. Ko ngā tāngata i kopoua tuatahitia ki te apārangi nei, ko Tākuta Wharehuia Milroy, ko Charisma Rangipunga, ko Tākuta Ruakere Hond, ko Tākuta Rawinia Higgins me Charlie Te Pana.

Ko ngā tohutohu (external link)ki te rōpū nei, he “... tāpae whakaaro tuawhiti tonu, motuhake tonu ki te Minita Whanaketanga Māori e pā ana ki te Pire Reo Māori, tae atu ki ngā whakarerekētanga ki ngā takune kaupapa-here me te ture tērā e hua ake. E pai ana te tuku kōrero ā-waha, ā-tuhi rānei ki te Minita – ko tā te kāhui i pai ai.”  

I hui te Kāhui Whakamāherehere Reo Māori nei i te Hakihea 2014, ā, ko te tikanga ka takoto tāna pūrongo ki te Minita Whanaketanga Māori i mua i te 30 o Pipiri 2015.

Mā te Komiti Whiriwhiri Take Māori e tāpae tāna pūrongo whakamutunga me tāna arotake i te Pire Reo Māori ki te Minita Whanaketanga Māori ā te 31 o Hōngongoi 2015.

Kāore te tūnga me ngā whakahaere o te Kāhui Whakamāherehere Reo Māori e whai pānga ana ki ngā mahi a te Komiti Whiriwhiri Take Māori. Engari kua nekehia te rā e puta ai te pūrongo a te Komiti Whiriwhiri kia puta tuatahi ko tā te Kāhui Whakamāherehere.  

RSS Feed