Kupu whakataki

I te 170 tau ka taha, kua kaha te paheke o te reo Māori. Ā, ahakoa te oke a te iwi Māori me ētahi mahi a te kāwanatanga ki te whakahauora ake, e paheke tonu nei.

I te tau 2010, i te wāhanga o te take Wai 262 i aro ki te reo Māori, ka whakatau kī te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi, “Ka whano ka mate te reo Māori.” Ka mutu, kua kore i pai ake mai i te taua wā. E kī ana te uiuinga ā-motu o te tau 2013 kua heke te tokomaha o te iwi Māori kōrero Māori i te 25% ki te 21% o te taupori (arā, ko tōna 125,000 nei ngā kaikōrero).

Wai 262 [PDF, 3.9 MB]

I te tau 2011, ka whakahuihuia e te Minita o ngā Take Māori o taua wā, e te Hōnore Tākuta Pita Sharples, ētahi tautōhito ki ngā āhuatanga whakaora ake i te reo Māori, noho ana ko Te Paepae Motuhake te ingoa o te rōpū nei. He mea arotake e rātou ngā kaupapa whakaora reo a te Kāwanatanga, ā, ka takoto i konā tā rātou pūrongo, “Te Reo Mauri Ora”, e hora ana i ō rātou whakaaro mō te whakapai ake i aua kaupapa.

Te Reo Mauri Ora [PDF, 1.7 MB]

I te paunga o te 2013 me te huatakinga o te 2014, ka puta i te Kāwanatanga tētahi tuhinga matapaki, ka hui tahi anō ki te iwi whānui ki te whakawhiti whakaaro ki tētahi rautaki reo Māori. I muri i aua whakapāpātanga ki te iwi, i te Haratua o te 2014, ka pānuitia e te Kāwanatanga te Rautaki Reo Māori me te Pire Reo Māori .

Tuhinga matapaki [PDF, 1023 KB]

Te Rautaki Reo Maori [PDF, 514 KB]

Te Pire Reo Māori(external link)

Te Rautaki Reo Māori 2014

Ngā rohenga hua

E arotahi ana te Rautaki Reo Māori hou nei ki ētahi rohenga hua mātāmua e rima:

 • Te ako i te reo – kia maha ake ngā whānau Māori me ētahi atu tāngata o Aotearoa e mōhio ana ki te kōrero Māori
 • Te mana o te reo – kia nui ake te mana o te reo Māori i te porihanga whānui o Aotearoa
 • Te kounga o te reo – kia tautokona te kounga me te whakamahinga tika o te reo Māori, tae atu ki te pupuritanga tonutanga o ngā reo ā-iwi
 • Te kōrerotanga o te reo – kia kaha ake te kōrero Māori a ngā whānau Māori me ērā atu tāngata o Aotearoa, ā, kia tino pēnei te mahi i te kāinga
 • Te mārama pū ki te whakaora reo – kia mārama ake te iwi nui tonu ki ngā āhuatanga e pāpā mai ana ki tēnei mea te whakaora i te reo Māori.

Ngā waitohu me ngā keonga atu

E rua ngā waitohu mātāmua ka āta tirohia i raro i te rautaki:

 • te tokomaha o te iwi Māori, o ngā whānau me ētahi atu tāngata o Aotearoa he mōhio ki te kōrero Māori
 • ngā waiaro o ngā tāngata katoa o Aotearoa ki te reo Māori.

Arā ētahi atu kitenga rangahau reo Māori ka kapohia atu hei kīnaki i ngā raraunga ka emi mai i raro i ngā waitohu matua e rua nei.

Ngā mātāpono

E toru ngā mātāpono e paihere ana i te rautaki.

Te whakamana whānau, whakapiki hapū, iwi – e whai ana kia ngangahu te titiro ki ngā whānau Māori, ki ngā hapū, ki ngā iwi Māori. He hāpai tēnei i te whakapono kia mātua noho te reo hei taonga tuku iho i tētahi whakatupuranga ki tētahi, me te wāhi nui kei te iwi, kei te hapū, kei te whānau e tutuki ai tēnei.

Kia tū rangatira te ao Māori – e whai ana kia kaha ake nga iwi me ngā kaihautū Māori ki te ārahi i ngā mahi whakapakari i te reo Māori, mā te āta tautoko i ngā rōpū reo Māori (tae atu ki ngā whānau me ngā hapū), mā te akiaki anō i te kāwanatanga, ngā iwi me ngā whakahaere reo Māori kia āta mahi tahi, kia kimi huarahi hoki e kaunuku ai ngā kaupapa reo Māori i runga i te rautaki hou nei

Te mahi tōtika – e hāpai ana i ngā mahi kāwanatanga whaitake, whaihua, haere kōtui e wātea ake ai ngā kaupapa me ngā ratonga reo Māori ki ngā whānau Māori me ngā tāngata katoa o Aotearoa.

Ngā whakahaere arataki

Kei te rautaki anō e tautuhia ana te pīkaunga mā tēnā, mā tēnā o ngā rōpū arataki i ngā kaupapa reo Māori:

Anei ngā mahi kua tohua mā Te Taura Whri i te Reo Māori:

 • te whakapakari i te reo i waenganui i ngā whānau
 • te whakapakari i te reo o ngā hapū, o ngā iwi
 • te kawe hōtaka pārongo reo Māori
 • te whakawhanake i te reo Māori.

Ka mahi tahi anō hoki mātou ki Te Puni Kōkiri:

 • ki te aroturuki, ki te aromātai i ngā hōtaka me ngā ratonga katoa
 • ki te hanga i te Tātaitanga Waitohu i te Hauora o te Reo Māori (e tirotiro ana i te hauora o te reo Māori)
 • ki te tāpae whakaaro kaupapa-here, ki te whakahaere arotakenga.

Kei Te Māngai Pāho me Whakaata Māori te taha ki ngā mahi pāpāho reo Māori.

Ko Te Tāhuhu o te Mātauranga kei te pīkau i te wāhi ki te reo Māori i te ao rapu mātauranga. Ko Te Manatū Taonga te karu mātai i te reo i ngā mahi toi me ngā rokiroki reo (ko rāua tahi ko Te Tari Taiwhenua).

Ko Te Puni Kōkiri anō hoki ki te āta tirotiro i te reo Māori i ngā ratonga tūmatanui.

Ngā taunakitanga matua

Kei te rautaki nei ētahi kaupapa hou, me ētahi whakahoutanga i ngā whāinga kua roa e tū ana.

Ka noho ko ngā whānau Māori, ngā hapū me ngā iwi tētahi arotahinga matua. He mea tāpui e te Kāwanatanga tētahi $8.3 miriona hei tautoko i ngā kaupapa whakaora reo ko te whānau, ko te hapū, ko te iwi rānei te kainga kanohi.[1]

Ka tū he hui i ia tau e whakawhiti whakaaro tahi ai te kāwanatanga me ngā rōpū Māori mō ngā huarahi e toiora ake ai te reo Māori.

Ka mate ngā tari kāwanatanga ki te āta kuhu i te reo Māori ki te whakaritenga me te whakatinanatanga o ā ratou mahi, ā, me pūrongo anō ēnei mahi ki te Pāremata me te iwi tūmatanui.

Ka hurihia te Ture Reo Māori 1987, e rite ai te mana o te reo Māori ki tō te reo rotarota (arā, ka nui ake tōna mana i tō nāianei).

Ka hua ake ko Te Mātāwai – he rōpū hou hei arataki i ngā whakahaere reo Māori a te kāwanatanga.

 


[1]           Kei roto i tēnei ngā hōtaka o Mā Te Reo, ngā rangahautanga reo Māori, Community Based Learning Initiatives me He Kāinga Kōrerorero (e āta mahi tahi ana ki ngā whānau ki te whakakaha ake i te rere o te reo Māori i te kāinga).

 

RSS Feed