He mana arataki hou tēnei ka tū mai ina whakamanatia te Pire Reo Māori(external link).

Ko wai mā ngā whakahaere ka taka ki raro i te mana o Te Mātāwai?

Ko Te Taura Whiri i te Reo Māori, ko Whakaata Māori me Te Māngai Pāhō.

He aha ngā mahi a Te Mātāwai?

Māna:

  • e kōwhiri ngā mema o ngā poari o ngā rōpū reo Māori
  • e tohu te ahunga rautaki hei whai mā aua rōpū
  • e whakamana, e aroturuki ngā hōtaka mahi a ngā rōpū reo Māori
  • e whakatakoto whakaaro ki ngā Minita me ngā Tari mō ētahi atu hōtaka, ratonga reo Māori.

HEOI ANŌ: Mō tēnei wā nei, ka mau tonu Te Taura Whiri i te Reo Māori, a Whakaata Māori me Te Māngai Pāho ki ō rātou ara hāpai reo kua roa e takahia ana.

Ka pēhea te whiriwhiri i ngā mema o Te Mātāwai?

Hui katoa, ka 11 ngā tāngata ki Te Mātāwai – e whitu ka kōwhiria e ngā iwi Māori[1], e toru ka kōwhiria e ngā rōpū reo Māori (ka kīia ko “Te Reo Tukutuku”[2]), e rua anō ka kōwhiria e te Minita o ngā Take Māori.

HEOI ANŌ: Kia tae te Pire ki ngā komiti whiriwhiri, tērā e tāpiria he rōpū anō ki ēnei.


[1]           Kua huihuia ngā iwi ki ētahi rohe e whitu, koia ēnei: Te Taitokerau, Waikato-Tainui, Te Taihauāuru, Te Moana-a-Toi, Te Puku-o-Te-Ika, Te Tairāwhiti me Te Waipounamu. Mā ēnei rohe e kōwhiri ā rātou ake tāngata.

[2]           Kei roto i Te Reo Tukutuku ko ēnei rōpū: Te Poari Matua o Te Kōhanga Reo, Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, Te Ringa Raupā o ngā Kura-ā-Iwi, Te Tauihu o Ngā Wānanga, Te Ātaarangi, Te Whakaruruhau o ngā Reo Irirangi Māori o Aotearoa, Ngā Aho Whakaari, Ngā Kaiwhakapūmau i te Reo Māori, Ngā Wāhine Māori Toko i te Ora me Te Huarahi Tika.

 

RSS Feed