He mea waihanga te Pire Reo Māori kia pai ai te whakatū mai i Te Mātāwai.

Ko tā te Pire nei:

  • he whakapūmau i te whakaaro he taonga te reo Māori nā ngā iwi Māori, otirā, nā te iwi Māori nui tonu, ā, ko rātou hoki ngā kaitiaki i te reo Māori
  • he whakatū rōpū motuhake, ko Te Mātāwai te ingoa, koia hei kaiārahi i ngā iwi me ngāi Māori whānui mō te wāhi ki te hauora o te reo Māori
  • he tuku mā te iwi Māori me ngā rōpū reo Māori e kōwhiri ngā tāngata tekau ki Te Mātāwai, mā te Karauna e kōwhiri tērā atu tokorua  
  • he tuku i te mana tiaki, mana tirotiro i ngā kawenga a Te Taura Whiri i te Reo Māori me Te Māngai Pāho atu i te Kārauna ki Te Mātāwai, he whakakore atu anō hoki i Te Pūtahi Paoho me te tuku i āna kawenga ki Te Mātāwai.

He whakakaha ake, he whakamahuki anō tā te Pire i ētahi whakaritenga o te Ture Reo Māori 1987 mō te taha ki:

  • te tūnga o te reo Māori hei reo whaimana nō Aotearoa
  • te āhei ki te kōrero Māori i ngā whakahaere o te ture
  • te tuku tiwhikete tohu i te matatau ki te reo Māori.

No te 2014 te pānuitanga tuatahitanga o te Pire ki te Whare Pāremata, ā, i tēnei wā kei te aroaro o te Komiti Whiriwhiri Take Māori. Ko te tikanga ka puta i a ia tāna pūrongo i te tau 2015.

Anei te ara hei tirotiro māu i te tauira o te Pire nei (external link)i tēnei wā.

RSS Feed