This is a new governance organisation to be established following the passing of the Māori Language (Te Reo Māori) Bill(external link).

Which organisations will Te Mātāwai be responsible for?

Te Taura Whiri i te Reo Māori, Māori Television Services and Te Māngai Pāho.

What will Te Mātāwai do?

It will:

  • select the board members of the Māori-language entities
  • set the strategic direction of the Māori-language entities
  • approve and monitor the work programmes of the Māori-language entities
  • provide advice to Ministers and Departments about other Māori-language programmes and services.

NOTE: The work programmes for Te Taura Whiri i te Reo Māori, Māori Television Services and Te Māngai Pāho will remain unchanged for now.

How will the members of Te Mātāwai be selected?

There will be 11 members of Te Mātāwai – seven will be chosen by iwi[1], three will be chosen by the Māori-language organisations (named ‘Te Reo Tukutuku’[2]), and two will be chosen by the Minister for Māori Development.

NOTE: There is a possibility that further groups will be added following the select committee stage of the Bill.


 

[1]           Iwi have been grouped into one of seven regions – Te Taitokerau, Waikato-Tainui, Te Taihauāuru, Te Moana a Toi, Te Puku o te Ika, Te Tairāwhiti and Te Waipounamu. These regional groups will choose the seven representatives.

[2]           Te Reo Tukutuku includes Te Kōhanga Reo National Trust, Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, Te Ringa Raupā o ngā Kura-ā-Iwi, Te Tauihu o Ngā Wānanga, Te Ātaarangi, Te Whakaruruhau o ngā Reo Irirangi Māori o Aotearoa, Ngā Aho Whakaari, Ngā Kaiwhakapūmau i te Reo Māori, Māori Women’s Welfare League Incorporated, and Te Huarahi Tika Trust.

 

RSS Feed