Tikanga Māori

Ko tēnei mea te tikanga, he ritenga, he tohutohu hei ārahi i te tangata ki te kawe tika i a ia i āna mahi o ia rā, i āna haere i te ao Māori. Ko te nuinga o ngā tikanga, i hua ake i ngā mea kua kitea, kua ākona i ngā rau tau, i ngā mano tau, he mea tuku iho e ngā tūpuna. Ko tōna tūāpapa, ko te whakaaro tika e puta ai ko te hua tika, e ai anō ki tā te Māori titiro ki tōna ao.

Ahakoa he āhuatanga pūmau te tikanga, he paku rerekē anō te whakatinanatanga o te tikanga i tēnā iwi, i tēnā iwi, i tēnā hapū, i tēnā hapū. Hei tauira, ka rerekē pea te āhua o te whakatau a tēnā, a tēnā hapū i āna manuhiri. Engari ka mātua ea tonu i te katoa tēnei mea te manaaki, te tiaki i te manuhiri.

E kore e mau katoa ngā ritenga a iwi kē i te wā poto noa. Mehemea kāore koe i te taunga ki ngā tikanga a tētahi iwi, whāia ngā ara katoa e taea ana e mōhio ake ai koe ki tōna āhua. He nui ngā painga ka puta ki a koe ki te ako koe i ā rātou tikanga; ka pārekareka ake, ka pai ake tō uru ki tō rātou nā ao.

Kei tēnei wāhanga e mau ana ētahi kōrero mō ngā tikanga Māori. Ka whakamāramatia ngā tikanga ina tūtaki koe ki te tangata Māori, ā, he aha ētahi mihi e taea ana, e tika ana i tēnā horopaki, i tēnā kaupapa.