1913       E 90% o ngā tamariki Māori i te kura, he kōrero Māori tonu. E kaha ana a Te Puke ki Hikurangi, a Te Mareikura me ētahi atu nūpepa Māori ki te whakaputa i ngā kōrero tai tata, tai tawhiti o te wā, tae atu ki ngā kōrero ahuwhenua, ki te reo Māori.

ngā 1920              Ka tīmata a Tā Apirana Ngata ki te akiaki i ngā hapori Māori ki te kōrero Māori i ngā kāinga me ngā kawenga a te hapori. He haere tahi tēnei me tāna akiaki kia kaha te Māori ki te rapu i te mātauranga i ngā kura kōrero Pākehā.

ngā 1930              Ko te reo Māori tonu te reo mātāmua i ngā kāinga me ngā hapori Māori. Engari kua nui haere te kōrero Pākehā, ā, arā tonu ētahi kaiārahi o te iwi Māori e tautoko ana i te whai a ngā tamariki Māori i ngā ara mātauranga reo Pākehā.

ngā 1940              Kua tīmata te hūnuku haere a te iwi Māori ki ngā tāone nui noho ai.

ngā 1950              Kei te nunumi tonu te Māori ki ngā tāone nui. Kaupararī ana te noho i waenganui i te mātotorutanga o te Pākehā, riro ana ngā ritenga me te reo tūturu o te hapori Māori, tahuri kē ana ngā whānau Māori ki te kōrero Pākehā. Me te aha, kua tupu ake he reanga tamariki he kōrero Pākehā kē.

1951       Ki tā te uiuinga ā-motu, kua piki te tauanga Māori ki te 134,097 tāngata.

ngā 1960              He akiaki tā ētahi whare kōhungahunga kia kōrero Māori ngā mātua Māori, kia waia ai ngā tamariki ki te reo Pākehā i mua i tā rātou tīmata i te kura.

1961       Ko te whakatau kī a te Pūrongo a Hunn, he taonga onamata te reo Māori, e ao ana kia mahue atu ki te ao onamata o te Māori.

ngā tau tuatahi o ngā 1970           Ka whakapuakina e ētahi rōpū Māori noho tāone pērā i Ngā Tamatoa me Ngā Kaiwhakapūmau i te Reo tō rātou māharahara nui ki te āhua o te reo Māori.

1972       Ka hainatia te Tāpaenga mō te Reo Māori e te 30,000 tāngata, me te whakatakoto ki te aroaro o te Pāremata. 

1973–78               E ai ki te Rangahautanga Reo Māori ā-Motu a NZCER, e 70,000 noa iho pea ngā Māori e matatau ana ki te reo (18–20 ōrau o te iwi Māori), ā, ko te nuinga o ēnei, kua kaumātua.

1975       Ka whakaarahia ake e Ngāti Raukawa, e Ngāti Toa me Te Āti Awa a Whakatipuranga Rua Mano, he kaupapa whakapakari iwi ko te whakaora ake i te reo tētahi o ōna tino whāinga.

1978       Riro ana ko Te Kura o Rūātoki te kura reorua tuatahi o Aoteoroa.

1979–80               Ko te aranga ake o Te Ātaarangi, me tāna whakapau kaha kia matatau anō te hunga taipakeke Māori ki te reo Māori.

1981       Tū mai ana ko Te Wānanga o Raukawa, ki Ōtaki.

1982       Ko te orokohanganga o Te Kōhanga Reo, he mea whakatū hei whakatō i te reo ki roto i ngā kōhungahunga Māori.

ngā 1980              Ka haere ētahi whātoro i te reo irirangi Māori, ka mea ā, ka maranga ko Te Upoko o te Ika me Te Reo Irirangi o Ngāti Porou.

1985       Ka tū mai te Kura Kaupapa Māori tuatahi, hei whare āhuru mō ngā pī e rere ana i ngā kōhanga reo.

1985       Ka takoto te take e karangahia ana ko Te Reo Māori WAI 11 ki te aroaro o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. E whakapaetia ana kua heke te taupori o te hunga kōrero Māori ki te 50,000 – ko tōna 12 ōrau tēnei o te iwi Māori.

1986       Ka puta i Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi tā rātou Pūrongo mō Te Reo Māori, e tono ana kia whakaturengia te āhei o te tangata ki te kōrero Māori i ngā whare whakawā, kia whakatūria anō hoki e te ture he rōpū hei whakaruruhau mō te reo Māori.  

1987       Ka mana te Ture Reo Māori. Pepehatia ana i konā te whai mana o te reo Māori ki Aotearoa, tū ake ana ko Te Taura Whiri i te Reo Māori. Ka mahuta anō hoki ko Te Poari Matua o ngā Kōhanga Reo.

1989       Poua ana ko te Ture Whakahou i te Taha Mātauranga, i āta whakaaetia ai e te ture ngā kura kaupapa Māori me ngā wānanga. Ka tāpuia anō hoki e te kāwanatanga ētahi aratuku reo irirangi, pouaka whakaata, hei kawe i ngā pāhotanga a te iwi Māori. 

1991       Ka ara ake ko te take mō ngā Rawa Pāpāho. E ai ki te uiuinga ā-motu, e 435,619 te taupori Māori.

 Ka takoto te Take mō Te Ao Tūroa, a Wai 262, ki te aroaro o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Ka āta wherawherahia e Wai 262 te wāhi ki ngā tikanga, te tuakiri me te mātauranga Māori i ngā ture o Aotearoa, tae atu ki ngā kaupapa-here me ngā mahi a te kāwanatanga. Ka uia te pātai kei a wai te mana whakahaere i ngā mātauranga Māori, ko wai te rangatira o ngā mahi toi pērā i te haka, i te waiata, tae atu ki ngā tini a Tāne, a Tangaroa, me te ao tūroa koia te pūtakenga mai o te ao me ngā tikanga Māori.

 

1993       Mātika ana ko Te Māngai Pāho hei pou mō te reo me ngā tikanga Māori. Neke atu i te 20 ngā reo irirangi Māori ka tūtū mai puta noa i te motu.

Ka whakarewahia a Mai Time, he hōtaka pouaka whakaata e anga nui ana ki ngā taiohi Māori me ō Te Moana-nui-a-Kiwa.

1995       Ko He Taonga Te Reo te ingoa, ko Te Tau o te Reo Māori te kaupapa. Ka tū anō he Hui Taumata Reo Māori, ki Te Whanga-nui-a-Tara. E ai ki tētahi rangahautanga reo Māori ā-motu, kua paheke te tokomaha o ngā pakeke Māori tino matatau ki te reo Māori ki te 10,000.

1996       Ka tīmata ngā pāpāhotanga a te Aotearoa Television Network, he pāpāhotanga whakamātau noa, he utu kore, ki te rohe o Tāmakimakaurau.

Kua tīmata te pāpāho i a Mai Time i ia wiki.

1997       Hui katoa, e 675 ngā kōhanga reo kua mārō kē te haere, e 30 atu anō kua tata te pērā, e morimori ana i ngā tamariki 13,505. E 54 ngā kura kaupapa Māori, e toru ngā wānanga Māori. He nui ake i te 32,000 ngā ākonga kei ngā kura reo Māori, e 55,399 atu anō e ako ana i te reo Māori.

1998       Ka pānuitia e te kāwanatanga tana whakawātea moni hei whakatū hongere pouaka whakaata Māori, me te whakarahinga ake o te pūtea ka rere ki Te Māngai Pāho. Ka pānuitia anō tana tāpui i te $15 miriona hei whakapau ki ngā Kaupapa Reo Māori i te Hapori.

1999       Ka tīmata te whakaatatanga mai o Tūmeke, he hōtaka reo Māori mā te rangatahi, i te hongere 4.