Kia Toipoto

He kaupapa mahi kōkiri a Kia Toipoto whakawhiti ai i te rāngai Kāwanatanga, e aratakina ana e Te Kawa Mataaho (Public Service Commission), tērā e whai ana ki te whakarite utu ki waenganui i te tāne, i te wahine, ā, ki waenga hoki i ngā rōpū mātāwaka kei roto i ngā whakahaere kāwanatanga. E noho pūmau ana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te whakatinana me te whakatutuki hoki i te tōkeke moni whiwhi mō ā mātou kaimahi katoa. E takoto ana i te tuhinga ki raro nei, he aha ō mātou wehewehenga, me tā mātou mahere mahi e tutuki ai te whakarite.


Kia Toipoto Action Plan (Māori)

(download icon)2021/24

Kia Toipoto Action Plan (English)

(download icon)2021/24

(download icon)2022/23 Review