Whakamaheretia te reo ki tō wāhi mahi

Mā te whakatakoto mahere reo he taunakitanga te tūāpapa, ka tūhauora ake ngā reo taketake, ngā reo mōrearea.  

Mā te whakamahere e whaihua ai ō whakapaunga kaha kia ora ake te reo, i te mea ka poua rautakihia ngā whāinga pae tawhiti, ā, ka toitoia ngā rōpū whai pānga katoa kia eke ki tō waka whakarauora.