1. Te arotake whaiaro

Ka 4-6 wiki pea koutou e āta whakatau ana kei hea ake koutou e haere ana. Ka kimihia he aha ngā mea e kawea kētia ana, e pēhea ana ō koutou āheinga, he aha anō hoki ngā rawa me ngā rauemi e wātea ana. Whakamahia ā mātou tātauira hei kimi i tō koutou paetīmata, e kitea ai ngā kokenga ka whai i muri iho: