2. Te whakamahere i te ara whanake

Ka 6-8 wiki pea tēnei tūārere. I konei ka whakatakoto koutou i ā koutou whāinga, ka tiritiria ngā haepapa me ngā pīkaunga, ka whakatauria ngā wā hei whakaoti i ngā mahi, ka tohaina ngā rawa me ngā rauemi, ka tautuhia anō hoki ā koutou tohuine. Ki konei koe nanao ai i tētahi mahere hukihuki: