3. Te whakatinana i te mahere

Kāti, ki te hoe! Whakaritea te 9-12 marama mō tēnei tūārere. Kaua hoki e wareware, he mea nui te whakatītina me te whakanui i tēnei mea te angitū – ahakoa iti, he pounamu. Me aroturuki ngā kaunukutanga, ka tukutuku ai i ngā mea e ākona ana hei āwhina i ētahi atu.