He aha te whakamahere reo?

Ko te whakamahere reo tētahi huarahi kua āta whakawhanaketia, he mea ahu mai i te taunakitanga, ka mutu, he mea whaihua hoki i te whakarauoratanga o ngā reo taketake me ngā reo e noho mōrearea ana, pērā ki te reo Māori. 

He pēhea te āhua o te mahere reo?

Ko te mahere he tuhinga e aro ana ki ngā mātāpono whakamahere o mohoa nei, me te horopaki ake o tō whakahaere.  He nui, he iti pea rānei ngā mahi e taea ai e tō whakahaere.  Ko te mea nui kia tīmata, kia rite tonu hoki te arotake haere i te hua o āu mahi, ka mea he aha anō ngā mahi e taea ai.

Mā te mahere e reo Māori ai te aronga, he ara hei ārahi i te katoa ki te whakatutukinga a ō rātou whāinga reo.  Ahakoa māmā, ahakoa mahuki, kei a koe te tikanga.  Ka tere kitea i ngā momo mahere kua oti kē te whakawhanake i ngā rāngai tūmatanui, tūmataiti, kei tēnā tōna momo, kei tēnā tōna momo, he rerekē katoa ngā mahere.  Me aro tō mahere ki:

 • Te hāngaitanga ki ngā kaupapa mātāmua
  Hei tauira: ‘He taunakitanga o te hāngaitanga o te mahere reo Māori ki te mahere pakihi’
 • Ngā momo rauemi
  Hei tauira: ‘he rauemi/kaimahi kua whakaritea ki te whakahaere i te whakamahere reo me tōna whakatinanatanga’
 • Ngā kaupapahere
  Hei tauira: ‘Ka tuituia ngā kaupapa mātāmua me ngā mātāpono o te mahere reo ki roto ki ngā kaupapahere o te whakahaere’
 • Te whakawai me te whakahaere
  Hei tauira: ‘Te whakaaturanga o te whakamahinga o te reo Māori i ngā kaupapa me ngā mahi’
 • Tūtohu putanga: ‘Te tokomaha o ngā kaikōrero reo Māori, te whakatūnga o ngā pānui/tohu Māori’

He mahere reo Māori tāku?

Kua whakahaua ngā tari kāwanatanga katoa e te Rūnanga kia oti te whakarite mahere reo Māori i te mutunga, i mua mai rānei o Pipiri 2021 (MCR-18-MIN-0012). 

E whakawhanakehia ana ngā mahere reo e te maha tonu o ngā whakahaere kāwanatanga, ngā pakihi, me ngā whakahaere ā-hapori. Kāore i tua atu i ngā mahere reo hei whakapiki i tā rātou whai kiko mā roto i te reo Māori, e tautoko ana anō hoki i ngā mahi whakarauora.

He aha te take me whai mahere reo Māori?

Ko tā te mahere reo Māori he mātua whakarite he tika rawa te whakahaerenga o ngā mahi ki te whakarauora i te reo Māori kia tino nui rawa te whai hua.  Mā te whakawhanake, te whakatinana hoki i te mahere reo, ka whai wāhi mai tō whakahaere ki te:

 • tino tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori;
 • whakakaha i ngā piringa o tō whakahaere ki ōna kiritaki ahakoa Māori mai, aha mai me te katoa e whai wāhi mai ana ki te whakahaere;
 • whakapakari i tō tuakiri ā-whakahaere nō Aotearoa, e kaingākau rawa nei ki tēnei whenua;
 • whakapiki i te oranga o te whakahaere mā te whakatupu kaimahi pakari, whai pūkenga hoki;
 • whakatutuki i ngā whāinga ā-whakahaere a ētahi atu whakahaere he mea whakareia e te whakamahinga o te reo Māori pērā i te whakawhanaungatanga i waenga i te Karauna me te Iwi, te kanorau, te whai wāhitanga me te māramatanga ā-ahurea

He aha te tukanga whakamahere reo? He pēhea te roa?

Ko tā Te Taura Whiri i te Reo Māori tohutohu me whai te tukanga e whai ake nei:

 • Self-Assessment (4-6weeks),
 • Plan Development (6-8weeks),
 • Plan Implementation (9-12months),
 • Review and Refresh (6-8weeks)."

Tirohia koa te Tūtohi Tukanga Whakamahere Reo - Language Planning Process Chart.

Ki hea/Me pēhea mātou e tīmata te mahere reo?

E tohutohu ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori me ahu mai te mahere reo i ngā hiahia me ngā here o te whakahaere. Ko tā tō whakahaere pea he whakawhanake i tētahi mahere ono marama te roa e hopu ana, e whakapiki ana hoki/rānei i ngā ngohe o mohoa nei a tō whakahaere he mea whakamana i te whakaaro ki te whakawhanake i tētahi mahere roa ake i roto i taua wā. Ka tahuri rānei te whakahaere ki te whakawhanake i tētahi mahere 3-5 tau te roa me ōna whāinga roa, ōna whāinga poto hoki kua whakaaetia e tika ana kia whāia ki te whakatutuki i ēnei whāinga. He tuhinga ora te mahere reo. Ko te huatau me auau te whakatakoto pūrongo, me arotake ā-tau hoki te mahere. Ka tini pea te mahere i muri i te tau tuatahi i runga i ngā kitenga o te arotake.

E taea ana te whakamārama mai i ngā āhuatanga Whakamahere reo e rima?

Ka whakanuia e te whakamahere reo ngā āhuatanga e rima, ōrite katoa te whakahirahira. He wāhi matua ēnei āhuatanga i roto i ngā mahi whakarauora i te reo Māori;

 • Status - people value te reo Māori;
 • Critical awareness - people know te reo Māori is endangered and their role in revitalisation;
 • Aquisition - people are learning te reo Māori;
 • Use - people read, write, speak and comprehend te reo Māori in many places and circumstances (domains);
 • Corpus - the right words and terms are available for all circumstances

He aha tāu mā mātou?

Ko ngā mahi e taea ai e Te Taura Whiri i te Reo Māori hei āwhina i tō whakahaere mā:

 • te auau o te tuku tohutohu, te tautoko whakamahere hoki ki te taumata rautaki hei tautoko i a koe;
 • te mahi tahi i runga i ngā putanga kaupapahere, ngā tūmanako hoki mō te reo Māori ki ngā wāhi katoa e taea ana;
 • te hoatu tohungatanga hangarau i runga i ngā painga o tēnā kaupapa, o tēnā kaupapa;
 • te whakarite rauemi whakamahere reo me te tautoko hei āwhina i a koe ki te hoahoa, te whakatinana, te aromatawai, me te arotake i tō ake mahere reo Māori.
 • te mahi i tō taha kia mātua whakarite he pakari ngā mahi kua whakaritea i roto i te mahere reo kia pai ai te whakatinanatanga, te aromātai me te arotake; a,
 • te whakanui, te whakatairanga hoki i ō whakatutukitanga.

He utu tōna?

 • te whakakapi i ngā tohu ā-pakihi ki ngā tohu reorua i ngā whakapaipaitanga noa o tō whakahaere;
 • te whakawhanake i te pou tarāwaho ā-kaupapahere ki te tautoko i te kaupapa whakarauora haere ake nei, hei tauira ko ngā mihi i te tīmatanga me te whakamutunga o ngā īmēra;
 • te whakamahi i ētahi o ngā rauemi i runga i tēnei paetukutuku ina koa Ngā rārangi mahi Tapanga Mahi.

He aha te hua ki a koe?

Ko tā te mahere reo Māori he mātua whakarite he tika rawa te whakahaerenga o ngā mahi ki te whakarauora i te reo Māori kia tino whai hua anō ai.  Mā te whakawhanake, te whakatinana hoki i te mahere reo, anei ngā hua ka puta ki tō whakahaere, e:

 • tino whai wāhi mai ki te whakarauoratanga o te reo Māori;
 • whakakaha i ngā piringa o tō whakahaere ki ōna kiritaki ahakoa Māori mai, aha mai me ngā mana matua;
 • whakapakari i tō tuakiri ā-whakahaere nō Aotearoa, kua kaingākau rawa ki tēnei whenua;
 • whakapiki i te oranga whakahaere mā te whakatupu kaimahi pakari, whai pūkenga;
 • whakatutuki i ngā whāinga ā-whakahaere a ētahi atu whakahaere he mea whakareia e te whakamahinga o te reo Māori pērā i te whakawhanaungatanga i waenga i te Karauna me te Iwi, otirā, te kanorau, te whai wāhitanga me te māramatanga ā-ahurea

He aha ngā hua ka puta ki Te Taura Whiri i te Reo Māori?

E kīia ana e te Maihi Karauna (te rautaki reo Māori a te Karauna) ko te mahi a Te Taura Whiri i te Reo Māori he whakarite, he aromatawai i te whakatinanatanga o te Maihi Karauna, ka mutu, he tautoko i te whakamahere reo Māori. Mā konei mātou tēnei e whakatutuki ai:

 • He tuari pārongo mohoa mō te āhua me te whānui o ngā momo awhina o ngā tari kāwanatanga ki te whakarauoratanga o te reo Māori
 • He waihanga ‘pokapū’ matua ki runga ipurangi mā ngā hinonga kia whai wāhi mai ai ki ngā utauta, ki ngā rauemi, ki te tuari i ngā tauira/mātau/akoranga, he rapu tohutohu e pā ana ki ngā take, ki ngā ara hou rānei e maea ake ana, he tautohu atu ki ngā tohungatanga e tika ana, ka mutu, he whakatenatena hoki i ētahi atu kia tahuri mai ai;
 • Te matakite i ngā hiahia rauemi, utauta, tohutohu hoki, me te kaha urupare atu ki ngā hiahia e maea ake ana;
 • He hāpai pūmanawa reo kia mātua whakarite he haumaru, he tika, he manaaki te āhua o te kawenga o ngā ratonga tūmatanui; ka mutu
 • He whakamana (kaua kē he akiaki) i ngā hinonga kia rangatira te āhua o tā tautoko mai ki te whakarauoratanga o te reo Māori – e arotahi ana ki ngā ara hou kei mua kaua kē ki te kawenga.

Me pēhea te ine i te whakapiki?

E taea ai e Te Taura Whiri i te Reo Māori te hoatu te uiuinga E Tipu hei āwhina i te mahi ine i te whakapikinga. He uiui hei āwhina i ngā whakahaere kia mōhio kei hea rātou i roto i ngā mahi tautoko whakarauoratanga me ngā tīpae e whai ake nei.

Ko wai anō e mahi ana i tēnei mahi?

E whakatenatena ana Te Taura Whiri i te reo Māori i ngā whakahaere katoa e whai wāhi ana ki ngā mahi whakarauora ki te tuari i ō rātou akoranga, utauta hoki mā tēnei paetukutuku. Kua oti hoki i a Te Taura Whiri i te Reo Māori te whakarite i tētahi rōpū ōpaki kua kīia nei ‘Kapa Kawhe’ (The Coffee Club) te whakatū, he wāhi e taea ai e ngā whakahaere e whai wheako ana te matapaki i ngā mahi e mahia ana e tātou i te taiao Whakamahere Reo. Ki te hiahia haramai koe ki tō mātou hui e whai ake nei, tēnā, tuku īmēra mai. Kei te mahi hoki mātou i te taha o ētahi hinonga e ono kia noho hei tauira. Ka whakaputa kōrero mātou ia wā, ia wā e pā ana ki tō rātou haere.

He aha ngā rauemi Pūmanawa Tangata e wātea mai ana?

Ko te tohutohu a Te Taura Whiri i te Reo Māori, whakamahia he pou tarāwaho mō te pakaritanga pūmanawa ā-whakahaere E Tipu e kitea ake ki te wāhanga utauta. He uiuinga hoki tā mātou hei āwhina i a koe kia aromatawai i hea koe i runga i taua pou tarāwaho

He aha te rerekētanga i waenga i te whakamahere reo me te rautaki reo?

E aro ana te rautaki ki te kaupapa matua, he hāngai te titiro a te mahere ki ngā mahi ka mahia e tō whakahaere me ngā tīpae ka whāia e tō whakahaere ki te whakatutuki i ngā whāinga o te whakahaere.  Ina he Tari Kāwanatanga koe, ko tō rautaki ko te Rautaki Reo Māori a te Karaua, Te Maihi Māori.

He aha ngā tauira o ngā mahi reo Māori?

He whakatenatena i ngā kaimahi me te iwi whānui ki te āta whakapau kaha ki:

 • Te kōrero i ngā mihi Māori pērā i te kia ora, tēnā koe, tēnā kōrua, tēnā koutou, haere rā, e noho rā, i roto i tō whakahaere;
 • Te whakamahi i ngā mihi Māori i ngā whakawhitiwhitinga īmēra katoa;
 • Te whakarite wā ia te wā, ia te wā mō te kōrero Māori i roto i tō whakahaere, pērā i ngā wā tina;
 • Ngā wāhanga kēmu reo Māori;
 • Ngā akoranga reo Māori;
 • Ngā kīwaha o te wiki, arā, Tautoko! (kei te tautoko au);
 • Te whakatairanga i te reo Māori i runga i tō ipurangi ā-roto.

Me pēhea te ine i tō matou taumata reo?

He utauta anō tā Te Taura Whiri i te Reo Māori hei whakaatu i te pūkenga tae atu ki – Toi Reo Māori te whakamātautau o ngā Kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha, Te Whakamātautau Taumata Reo Māori, Te Whakamātautau Reo a te Ratonga Tūmatanui kei te whakamātau hoki mātou i te aromatawai kua oti te whakawhanake e NZCER. He ara anō tā ngā Wānanga, ngā Whare Wānanga me ētahi atu whare mātauranga hei aromatawai pūkenga reo.

 

Ki hea mātou whai rauemi ai ki te whakawhanake/whakatinana/arotake i te mahere?

He nui anō ngā rauemi i runga i tēnei paetukutuku hei āwhina i ngā whakahaere ki te aromatawai ā-kiri, te whakawhanake, te whakatinana, te arotake me te whakahou ake i ō rātou Mahere Reo Māori

Me aha mātou kia whai wāhi atu ai?

Kia whakawhanake i te mahere reo Māori me whakatū ohu mahi o ngā kaimahi o nāianei e ngākau nui ki te whakahaere mahere tika mai i te tīmatanga tonu i raro i te ārahitanga o te Kāhui Kaiwhakahaere. Mā konei e mātua whakarite he neke atu i te tangata kotahi te haepapa mō te whakawhanaketanga me te whakatinanatanga.  Ko te painga atu ina he kaimahi ngā tāngata o te ohu mai i ngā tūmomo wae pakihi, tae atu ki tētahi Pou Whakahaere Kawe Haepapa Matua.

Tēnā, āwhina mai i a mātou ki te tito/te whakarato/te tohutohu i tētahi waiata, tētahi karakia, ingoa Māori rānei?

He hononga kei tō mātou paetukutuku ki ngā waiata me ētahi atu rauemi. E kitea hoki ēnei ki runga youtube.com mā te whakamahi hoki i te Google. Mā Te Mātāpuna (te kāhui ratonga reo) a Te Taura Whiri i te Reo Māori tō whakahaere e āwhina ki te kimi i tētahi ingoa e tika ana mā tō whakahaere. Whāia tō ake tukanga akoako.

He aratohu whakahua tāu?

He aratohu ā-tuhi tā mātou, otirā, e whakawhanake ana mātou i ētahi atu hua hei āwhina i te whakahua kupu

Kāore tō mātou tahua mā tēnei, me aha mātou?

Kāore i te nui ō mātou rauemi ki te āwhina ā-pūtea i ngā whakahaere ki te whakatakoto mahere. Me mahi ngā whakahaere i roto i ngā herenga pūtea o mohoa nei ki te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori. Arā ētahi mahi e taea ai e ngā whakahaere kia ngāwari rawa ake te pāpā ā-pūtea mai pērā ki:

 • te whakakapi i ngā tohu ā-pakihi ki ngā tohu reorua i ngā tautiakitanga noa o tō whakahaere;
 • te whakawhanake i te pou tarāwaho ā-kaupapahere ki te tautoko i te kaupapa whakarauora haere ake nei, hei tauira ko ngā mihi i te tīmatanga me te whakamutunga o ngā īmēra.
 • te whakamahi i ētahi o ngā rauemi i runga i tēnei paetukutuku ina koa Ngā rārangi mahi Tapanga Mahi

Kei a wai te haepapa mō te whakahaere i tēnei?

E tohutohu ana Te Taura Whiri i te Reo Māori kia whakatūria he Āpiha Kawe Haepapa Matua mai i tō Kāhui Ārahitanga Matua/Mātāmua o tō whakahaere, ā, kotahi atu te pūrongo a te Āpiha Kawe Haepapa Matua ki te Tumuaki me te Kāhui Ārahitanga Matua/Mātāmua e pā ana ki te mahere me te tukanga.

Kua mate au te mahi i ngā mahi nui ake i ngā mahi o ia rā, o ia rā?

Āe he roa te wā mō te tukanga whakamahere. Me whai wā, me whai rauemi kia taea ai te whakatinanatanga. He roa te wā mō te arotake, mō te whakahou rānei. Ko tā te tohutohu a Te Taura Whiri i te Reo Māori he whakaaroaro i te mahere reo Māori me te hunga e noho haepapa ana ki ngā mahi me ōna herenga. Me whai kia ngāwari ngā mahi, whakaarohia hoki he kaupapa huri haere mai i te tīmatanga ki te mutunga, ā, ka hoki anō ki te tīmatanga ka haere anō, kia whakapai ake, kia whakapai ake, haere tonu, haere tonu – me kī he tukanga upane ka upane.