Kua oti i a Te Taura Whiri i te Reo Māori te hanga tētahi Tauira Pūkenga Whakahaere, e kīia ana ko ‘E Tipu’, e ahu mai ana i ngā Āhuatanga Whakamahere Reo i kōrerohia e Fishman, e tuitui haere ana i ngā huānga mai i te whakamahere reo i whakatinanahia i Kotimana, i Wēra hoki. Ka whakaritea ngā āhuatanga e tika ana kia kitea e ngā whakahaere i a rātou e whakapakari haere ana, engari, ehara kē i te mea e āta whakapūmau ana i te wawata reo o taua whakahaere. Me whakarite te wawata i roto o te horopaki o te whāinga, te wawata me ngā ngohe o te whakahaere. Ehara ngā tuemi kua whakarārangihia i te whānuitanga atu, i te mea whakahau rānei. Kua whakatakotohia hei tauira noa iho o ngā āhuatanga hei whakaaroaro mā te whakahaere. E whakaatuhia ana e tēnei tauira ngā taumata kauneke mō ngā whakahaere kua kaingākau ki te Maihi Karauna mā te whakamahinga o ngā kauwhiti ka whakamahia e te kāwanatanga ki te whakamāori i te reo kia noho hei reo o ia rā, o ia rā, arā, he waihanga taiao tautoko e kitea, e akona, e rangona, ka mutu, e whakamahia ai te reo Māori.

He tauira whakapai haere tonu, whakapai haere tonu haere ake nei. He āhuatanga wā-roa te kaupapa whakapai haere tonu hei whakapai i ngā tukanga, i ngā hua me ngā ratonga. Ko te rerekētanga i te whakahaere ā-panoni, he mea āta haere te whakapai haere tonu, e whai ana hoki ki te mahi i ngā āpitihanga iti i roto i te wā. Ko tā te Whakapai Haere Tonu he hiahia kia anuanu ā-pūnaha ki te āhua tonutanga ahakoa te whakapae mō te pai o te whakahaere. Me mārama te katoa ehara te tama noho noa i te whakapikinga.