Te Rāngai Tūmatanui

Ngā kaupapa kāwanatanga mō te reo Māori

E whakanui ana tēnei kaupapa i ngā tari kāwanatanga, i ngā hinonga, me ngā whakahaere kua whakatinana i ā rātou kaupapa here, i ā rātou kaupapa rānei e tautoko ana i te whakarauoratanga me te urunga o te reo Māori i te ao tūmatanui. E whakanui ana tēnei tohu i ngā wawata a te Maihi Karauna me Te Whare o te Reo Mauriora, me tana waihanga, me tana whakaū i tētahi Aotearoa e rere māori noa nei, e kitea hoki ana te reo Māori i ngā mahi o ia rā.

  • Ka āhei tō tautapa i tētahi kaimahi tūmatanui, i tētahi whakahaere kāwanatanga, i tētahi kaupapa, i tētahi whakahau rānei e arahina ana e te kāwanatanga, mō tēnei tohu. 
  • Me hāngai te tautapanga ki ngā hua i puta i Aotearoa. 
  • Ko te painga atu mehemea e hāngai ana te tono ki ngā whāinga rautaki a te Maihi Karauna, a te Maihi Māori hoki/rānei, i raro i Te Whare o te Reo Mauriora. Ka tino pōhiritia ngā tono a ngā hinonga me ngā tari kua whai mahere reo.