Anei ngā tino pātai e taki ana i ngā mahi kaupapa-here a Te Taura Whiri i te Reo Māori:

 • He aha ngā mea me mātua mōhio mātou?
 • He aha ngā mahi hei mahi mā mātou?
 • He aha ngā mahi ka taea e mātou?
 • Me pēhea tā mātou tautoko?

i te rāngai Reo Māori, kia eke ai te wawata:

Kia haruru a Aotearoa whānui i tō tātou reo taketake.

Anei ngā arotahinga matua o ngā mahi kaupapa-here:

 • te tātari i ngā pārongo e wātea ana me ngā rangahau o nāianei e pā ana ki te reo Māori
 • te tautoko i ngā whakatau kaupapa-here ka pūtakea mai i ngā taunakitanga ruarangi tonu
 • te whakatinana i te Rautaki Reo Māori 2014 a te Kāwanatanga
 • te mahi tahi ki ētahi atu whakahaere Kāwanatanga kia puta ai he painga ki te rāngai reo Māori
 • te tautoko i ngā whānau, i ngā hapū me ngā iwi kia tutuki i a rātou ō rātou wawata reo Māori
 • te mahi kia mōhio pai Te Taura Whiri i te Reo Māori ki ngā nekeneke nui o te ao whakahauora reo i Aotearoa me tāwāhi.

Te Tātaitanga Waitohu i te Hauora o te Reo Māori

Kupu Whānui

Hei wāhanga o te Rautaki Reo Māori i whakaaetia e te Kāwanatanga o Aotearoa i te Haratua 2014, e waihanga ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i tētahi Tātaitanga Waitohu i te Hauora o te Reo Māori.[1]  Kei te tāraia tahitia me ētahi atu whakahaere kōkiri i ngā āhuatanga reo Māori.

Mā te Tātaitanga nei ka takoto he tohu ine, he keonga atu, he ia koke anō hoki mō te wāhi ki ngā rohenga hua mātāmua e rima o Te Rautaki Reo Māori. Anei aua rohenga hua:

Te mana o te reo – kia nui ake te mana o te reo Māori i te porihanga whānui o Aotearoa

Te ako i te reo – kia maha ake ngā whānau Māori me ētahi atu tāngata o Aotearoa e mōhio ana ki te kōrero Māori

Te mārama pū ki te whakaora reo – kia mārama ake te iwi nui tonu ki ngā āhuatanga e pāpā mai ana ki tēnei mea te whakaora i te reo Māori

Te kounga o te reo – kia tautokona te kounga me te whakamahinga tika o te reo Māori, tae atu ki te pupuritanga tonutanga o ngā reo ā-iwi

Te kōrerotanga o te reo – kia kaha ake te kōrero Māori a ngā whānau Māori me ērā atu tāngata o Aotearoa, ā, kia tino pēnei te mahi i te kāinga.

Ka noho mai anō hoki ki te Tātaitanga nei he tohuine, he keonga, he ia koke mō ēnei waitohu e rua:

 • Te tokomaha o te hunga kōrero Māori
 • Ngā waiaro ki te reo Māori.

Mā te Tātaitanga ka kao mai he pārongo mō ngā mahi a te Kāwanatanga ki te whakahauora ake i te reo Māori, i te taha o ngā waitohu matua mō te katoa o te rāngai reo Māori. Ka uru mai he raraunga i Tatauranga Aotearoa (Te Uiuinga ā-Motu me Te Kupenga), Te Tāhuhu o te Mātauranga, Te Rua Mahara o te Kāwanatanga, Te Taura Whiri i te Reo Māori me ētahi atu rōpū whai pānga nui mai.

Ko te tikanga, mā te Tātaitanga e āwhina ki te whakaata i te pīkaunga whānui a te Kāwanatanga hei whakaora ake i te reo Māori, ki te whakaatu anō hoki i ngā wāhi whānui koia hei arotahinga matua mō ngā mahi whakamahere, whakapakari reo.

Te Hanga o te Tātaitanga

He haere kōtui ngā rohenga hua o te Rautaki Reo Māori me ngā āhuatanga o roto i ia rohenga. Inā rā, ki te piki te mana o te reo Māori, tērā tonu e piki te tokomaha ka minamina ki te ako i te reo. Ā, ki te nui ake te hunga ako, te hunga kōrero i te reo, ka piki ake te mana o te reo, ka nui atu anō hoki te hunga kōrero i te reo. Heoi anō, ahakoa te kōtuitui o ēnei āhuatanga, kotahi tonu te āhuatanga matua koia hei waitohu i te hauora o te reo, ko te kōrerotia o te reo. Ka kore tērā, kua kautahanga noa ērā atu āhuatanga katoa. 

Ina taea, ka horahia e te Tātaitanga he pārongo whāiti mō te iwi Māori, i te taha anō o ngā kōrero mō te motu whānui, hei hāpai i te mātāpono o te whakamana whānau, whakapiki hapū, iwi. Mā te whakaputa kōrero whāiti ki te iwi Māori, i te taha o ngā kōrero ki a tauiwi, ka takoto he raraunga whānui hei ārahi i ngā mahi whakamahere, whakapakari reo, ka piki anō te mārama ki ētahi āhuatanga e whai pānga ana ki te whakaritenga me te whakatinanatanga o ngā rautaki reo Māori.

Ko te tino o te whakamāmā ake i te ara ki ngā pārongo reo Māori, he tautoko i te iwi Māori ki te hāpai ake i ā rātou ake kaupapa reo Māori i tēnā rohe, i tēnā moka, kia tū rangatira ai te ao Māori.

I te mahinga mai o te Tātaitanga, kua kaha ake te mahi tahi a ngā whakahaere Kāwanatanga kei te mata o ngā kaupapa reo Māori,  kua mārama ake ngā whakahaere nei ki ngā take reo Māori, kua kaha ake anō hoki te whakawhiti māramatanga ki te reo Māori. Katoa ēnei e hāpai ana i te mātāpono o te mahi tōtika – te hāpai i ngā mahi kāwanatanga whaitake, whaihua, haere kōtui e wātea ake ai ngā kaupapa me ngā ratonga reo Māori ki ngā whānau Māori me ngā tāngata katoa o Aotearoa.

Te tuku pūrongo mō te Tātaitanga

Ki te pae tukutuku nei pūrongorongohia ai e Te Taura Whiri i te Reo Māori e pēhea ana te haere o te Tātaitanga.


[1]                 Meneti Rūnanga Kāwanatanga 2014 17/12