TOI REO MĀORI 2021 – NGĀ WHAKANGUNGU ME NGĀ WHAKAMĀTAUTAU KAIWHAKAMĀORI Ā-WAHA, Ā-TUHI

I raro i te Ture mō te Reo Māori 2016 kei te whai mana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku tohu Kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki, e kīia nei ko Te Tohu Toi Reo Māori, ki te tangata ka eke ki ngā taumata e tika ana. Hei whakatutuki i taua whakaritenga ka whakahaerehia ētahi hui whakangungu kaiwhakamāori, me te whakamātautau i te tau 2021.

Ngā tohu:

(a)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Ka aromatawaitia ngā kaitono i runga i ngā paearu e whai ake nei;

Te reo Māori kia tika

 • Te tika
 • Te puna kupu
 • Te mōhio ki te kaupapa
 • Ngā mātāpono whakamāori
 • Te ture whanonga

Te reo kia rere

 • Te kāhua
 • Te mahinga
 • Te matatau ki te kīwaha, te whakarite me ētahi atu āhuatanga reo

Te reo kia Māori

 • Te mārama (reo Māori, reo Ingarihi)
 • Te whakawhiti (he māori te whakawhiti i tētahi reo ki tētahi)
 • Te matatau ki te kīwaha, te whakarite me ētahi atu āhuatanga reo kia māori ake te āhua o te whakamāoritanga
 • Ngā mātāpono whakarauora

Ko te hunga hiahia whai i te tohu me matatau rawa ki ngā reo e rua o Aotearoa. He hōhonu, he whānui te puna kupu, te mita ā-iwi, te reo ōkawa mai, ōpaki mai. He mārama anō ki te wetewete, ki te tātari i ngā tikanga o te reo Ingarihi, o te reo Māori ahakoa te horopaki, me pēhea hoki e whakawhiti mai i tētahi reo ki tētahi. Me mārama te tangata ki ngā tikanga tuhituhi o te reo Māori, o te reo Ingarihi hoki, ā, ko te painga atu mehemea he mōhio koe ki ngā mātāpono a te kaiwhakamāori. Mehemea kāore koe i te mōhio ki ēnei āhuatanga kaua e āwangawanga ka tirohia katoatia ēnei āhuatanga i ngā hui whakangungu tae atu ki ētahi atu āhuatanga pēnā i te rangahau (kupu, kōrero, ingoa), te hanga rārangi kupu, te mōhio ki ngā momo hangarau rorohiko, momo hangarau kaiwhakamāori hoki.   

I runga i te mea he nui, he whānui anō ngā momo whakamāoritanga ka hiahiatia he āwhina nui anō te matatau, te waia, te taunga ki ētahi atu ao, oti rā, ki te/ngā reo o aua ao, arā ētahi, ko te reo o te hangarau, o te kāwanatanga, o te ao tākuta, o te ture, o te mahi whakatairanga, o te mātauranga, o te ao Māori anō hoki, arā atu, arā atu.  Ko te mahi a te kaiwhakamāori he whakawhiti i ngā kōrero mai i tētahi reo ki tētahi, kia tino Māori ai, kia tino Ingarihi ai rānei te kōrero.  Mō te taha ki te reo Māori me mōhio ki ngā āhuatanga reo Māori pērā i te whakamahinga o te tāruarua, te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī, te whakatauākī, arā atu, arā atu, he pēnā anō mō ngā āhuatanga o te reo Ingarihi. Mō te wāhi ki te oranga o te reo Māori ka wānangahia hoki ngā tikanga whakarauora reo, me ngā āhuatanga whakatairanga i te reo. Katoa ēnei āhuatanga he mea tautoko i te oranga o tō tātou reo rangatira, kāmehameha, hei whakatinana hoki i te kōrero “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”