TOI REO MĀORI 2021 – NGĀ WHAKANGUNGU ME NGĀ WHAKAMĀTAUTAU KAIWHAKAMĀORI Ā-WAHA, Ā-TUHI

I raro i te Ture mō te Reo Māori 2016 kei te whai mana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku tohu Kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki, e kīia nei ko Te Tohu Toi Reo Māori, ki te tangata ka eke ki ngā taumata e tika ana. Hei whakatutuki i taua whakaritenga ka whakahaerehia ētahi hui whakangungu kaiwhakamāori, me te whakamātautau i te tau 2021.

Ngā tohu:

(a)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     He tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Ka aromatawaitia ngā kaitono i runga i ngā paearu e whai ake nei;

Te reo Māori kia tika

 • Te tika
 • Te puna kupu
 • Te mōhio ki te kaupapa
 • Ngā mātāpono whakamāori
 • Te ture whanonga

Te reo kia rere

 • Te kāhua
 • Te mahinga
 • Te matatau ki te kīwaha, te whakarite me ētahi atu āhuatanga reo

Te reo kia Māori

 • Te mārama (reo Māori, reo Ingarihi)
 • Te whakawhiti (he māori te whakawhiti i tētahi reo ki tētahi)
 • Te matatau ki te kīwaha, te whakarite me ētahi atu āhuatanga reo kia māori ake te āhua o te whakamāoritanga
 • Ngā mātāpono whakarauora

Ko te hunga hiahia whai i te tohu me matatau rawa ki ngā reo e rua o Aotearoa. He hōhonu, he whānui te puna kupu, te mita ā-iwi, te reo ōkawa mai, ōpaki mai. He mārama anō ki te wetewete, ki te tātari i ngā tikanga o te reo Ingarihi, o te reo Māori ahakoa te horopaki, me pēhea hoki e whakawhiti mai i tētahi reo ki tētahi. Me mārama te tangata ki ngā tikanga tuhituhi o te reo Māori, o te reo Ingarihi hoki, ā, ko te painga atu mehemea he mōhio koe ki ngā mātāpono a te kaiwhakamāori. Mehemea kāore koe i te mōhio ki ēnei āhuatanga kaua e āwangawanga ka tirohia katoatia ēnei āhuatanga i ngā hui whakangungu tae atu ki ētahi atu āhuatanga pēnā i te rangahau (kupu, kōrero, ingoa), te hanga rārangi kupu, te mōhio ki ngā momo hangarau rorohiko, momo hangarau kaiwhakamāori hoki.   

I runga i te mea he nui, he whānui anō ngā momo whakamāoritanga ka hiahiatia he āwhina nui anō te matatau, te waia, te taunga ki ētahi atu ao, oti rā, ki te/ngā reo o aua ao, arā ētahi, ko te reo o te hangarau, o te kāwanatanga, o te ao tākuta, o te ture, o te mahi whakatairanga, o te mātauranga, o te ao Māori anō hoki, arā atu, arā atu.  Ko te mahi a te kaiwhakamāori he whakawhiti i ngā kōrero mai i tētahi reo ki tētahi, kia tino Māori ai, kia tino Ingarihi ai rānei te kōrero.  Mō te taha ki te reo Māori me mōhio ki ngā āhuatanga reo Māori pērā i te whakamahinga o te tāruarua, te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī, te whakatauākī, arā atu, arā atu, he pēnā anō mō ngā āhuatanga o te reo Ingarihi. Mō te wāhi ki te oranga o te reo Māori ka wānangahia hoki ngā tikanga whakarauora reo, me ngā āhuatanga whakatairanga i te reo. Katoa ēnei āhuatanga he mea tautoko i te oranga o tō tātou reo rangatira, kāmehameha, hei whakatinana hoki i te kōrero “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”

Kei te kimi toa reo Māori  

Matatau rawa ki te reo Māori me te reo Ingarihi e hiahia ana hoki ki te whai wāhi mai ki ngā whakangungu, ki ngā whakamātautau hoki mō Te Toi Reo Māori 2021. He mea nui kia mārama ngā kaitono ki te hiranga o te mahi whakamāori, kia tika, kia rere, kia Māori rawa te reo o roto.

Mehemea kei te hiahia whai wāhi mai koe ki ngā wānanga me te whakamātautau, ā, kei te hiahia ako hoki i raro i ngā tohunga matatau kia whiwhi ai koe i tiwhikete kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki/rānei, tēnā, whakakīia mai ai te puka e whai ake nei:

 


Pukatono Whai Wāhi Mai

 

Mehemea he mōhio hoki koe ki ētahi atu e hiahia ana ki te whai wāhi mai ki ngā whakamātautau, tēnā, tuku hononga hoki ki a rātou.

Hei te marama o Huitanguru/Pepuere 2021 ka tīmata te wānanga.  Kāore he utu.  Ka whakahaerehia i runga ipurangi, i ngā Rāhoroi me ngā Rātapu.  Ka whakahaerehia ngā whakamātautau whakamutunga hei te marama o Haratua/Mei.  Ka tukuna atu ētahi atu taipitopito hei te mutunga o te marama o Kohitātea/Hanuere.