Kia Māhorahora te Reo Māori

He pānui a Whiri mā ngā tāngata katoa e tautoko ana i te whakarauoratanga o te reo Māori.

He kōrero ōna mō ngā tāngata me ngā hui puta noa i Aotearoa, atu ki tāwāhi anō hoki.

Ka whārikihia mai ki Whiri ngā kōrero mō ngā mahi a Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tautoko i te Rautaki Reo Māori a te Karauna, arā, te Maihi Karauna, ka mutu, ka rapua hoki ngā kōrero, ngā pakiwaitara he mea kaingākau, ngahau anō hoki ki te tangata, āhua rerekē anō i ētahi wā, mō te reo te take, mō te momo tāngata hoki e ako ana, e kōrero ana, e waiata ana, e tuhi ana hoki i te reo Māori.

WHIRI

Filter by