Te Pūrongo Āheinga ā-Toro

Ngā Tapeke Whakaū o Ngā Aratohu Āheinga ā-Toro mō te Ihirangi Ipurangi. Ko te tapeke o te Taumata A, ko te 97.1 o roto i te 100. Ko te tapeke o te Taumata AA, ko te 87.7 o roto i te 100. Ko te tapeke o te Taumata AAA, ko te 84.8 o roto i te 100. Ko te tapeke o ngā tikanga kaituhi ARIA, ko te 100 o roto i te 100. Ko te tapeke mō ngā tikanga papai katoa mō te āheinga ā-toro, ko te 89.9 o roto i te 100. Ko te huinga tapeke mō te āheinga ā-toro, ko te 94 o roto i te 100. Ka whakaaturia ngā tapeke hei whakairoiro, ā, he paetohu kauneke kākāriki tō ia tapeke.