Ngā kaiwhiri

He poari tō matou, tokorima ōna mema (ko te Toihau tērā me ētahi atu Kaiwhiri tokowhā), he tumuaki anō tō mātou, ko ia te reo pūrongo ki te poari. 

Nō ngā rohe maha, kei ngā rohe maha anō o te motu ngā Kaiwhiri e noho ana. Mā konei e uru ai ngā whakaaro o ngā hau kāinga me ngā hapori ki ngā whiriwhiringa i ngā take e pāpā nei ki te reo Māori.   


Toihau Tuarua

Charisma Rangipunga

Kāi Tahu, Ngāti Kahungunu, Taranaki, Ngā Rauru

Kaiwhiri

Bayden Barber, CMInstD

Ngāti Kahungunu, Ngāpuhi, Kāi Tahu

Toihau

Professor Rawinia Higgins, FRSNZ

Ngāi Tūhoe

Kaiwhiri

Dr Jeremy Tātere MacLeod

Ngāti Kahungunu

Kaiwhiri

Te Atamira Ward-Lealand, CNZM

Ngā kaihautū

Tumu Whakahaere

Ngahiwi Apanui

Ngāti Porou, Ngāti Hine, Te Whānau a-Apanui

Tumu Whakahaere Tuarua

Pirimia Burger

Ngāi Tahupōtiki, Rangitāne

Tumu Whakahaere Tuarua

Tuehu Harris

Ngāti Kahungunu

Tumu Whakahaere Tuarua

Ngapera Hoerara

Ngāti Porou, Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa, Te Whānau-a-Apanui

Tumu Whakahaere Tuarua

Matu Ihaka

Te Aupōuri, Ngāti Porou

Ngā kāhui mahi

 • E whakamana ana i ngā kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha; e waihanga ana, e whakahāngai ana i ngā paerewa mō te kounga o te reo Māori; e whakahaere ana i te Whakamātautau Tohu Taumata me te hanganga o te kupu hou. E tono ana i ngā rangahautanga, e tautohu ana, e whakamāmā ana hoki i te ara ki ngā puna raraunga, hei āwhina i ngā mahi whakaora i te reo Māori.  
 • E hāpai ake i te anga arotake mō te Maihi Karauna, e arotake ana hoki i ngā kaupapa tara ā-whare, i runga anō i te āwhata KoPA
 • E mahi tahi ana ki te kāwanatanga nui tonu ki te whakarite ahunga e kaha ake ana te wairua mahi tahi, wairua kōpuni mō te wāhi ki te tārainga o ngā kaupapa-here reo Māori

 • E ārahi ana i ngā whakapāpātanga rautaki, ngā pātuinga, me ngā tūhonohonotanga matihiko.
 • E whakatairanga ana i ōna anō kaupapa nui, tae atu ki Te Wiki o te Reo Māori me Ngā Tohu Reo Māori.
 • E whakaputa ana i ngā rauemi me ētahi atu kōrero matihiko hei whakahihiri, hei tautāwhi i te hunga e ako ana i te reo. 
 • E tūhono atu ana ki Te Whare o te Reo Mauriora, kia whakatāiritia, kia tautokona ngātahitia ai ngā mahi whakarauora reo.

 • E āwhina ana i ngā pūtahi kāwanatanga ki te whakatakoto i ā rātou ake mahere reo, me te whakaata i ēnei ki ā rātou tuhinga haepapa
 • E āwhina ana i te whānuitanga atu o te rāngai kāwanatanga, tae atu ki ngā whare mātauranga, ngā hinonga Karauna, ngā kamupene Karauna me ngā hinonga kāwanatanga, ki te whakatakoto mahere reo mā rātou
 • E arotake ana i ngā mahi whakamahere reo me te ako o te reo

 • E tiaki ana i te taha ki ngā kaimahi me te pūtea
 • E taupua ana i te whakahaere nei kia pai ai tāna kawe ake i āna mahi
 • E whakatakoto ana i ngā pūrongo mōwaho

 • E whakamana ana i ngā kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha; e waihanga ana, e whakahāngai ana i ngā paerewa mō te kounga o te reo Māori; e whakahaere ana i te Whakamātautau Tohu Taumata me te hanganga o te kupu hou. E tono ana i ngā rangahautanga, e tautohu ana, e whakamāmā ana hoki i te ara ki ngā puna raraunga, hei āwhina i ngā mahi whakaora i te reo Māori.  
 • E hāpai ake i te anga arotake mō te Maihi Karauna, e arotake ana hoki i ngā kaupapa tara ā-whare, i runga anō i te āwhata KoPA
 • E mahi tahi ana ki te kāwanatanga nui tonu ki te whakarite ahunga e kaha ake ana te wairua mahi tahi, wairua kōpuni mō te wāhi ki te tārainga o ngā kaupapa-here reo Māori

 • E ārahi ana i ngā whakapāpātanga rautaki, ngā pātuinga, me ngā tūhonohonotanga matihiko.
 • E whakatairanga ana i ōna anō kaupapa nui, tae atu ki Te Wiki o te Reo Māori me Ngā Tohu Reo Māori.
 • E whakaputa ana i ngā rauemi me ētahi atu kōrero matihiko hei whakahihiri, hei tautāwhi i te hunga e ako ana i te reo. 
 • E tūhono atu ana ki Te Whare o te Reo Mauriora, kia whakatāiritia, kia tautokona ngātahitia ai ngā mahi whakarauora reo.

 • E āwhina ana i ngā pūtahi kāwanatanga ki te whakatakoto i ā rātou ake mahere reo, me te whakaata i ēnei ki ā rātou tuhinga haepapa
 • E āwhina ana i te whānuitanga atu o te rāngai kāwanatanga, tae atu ki ngā whare mātauranga, ngā hinonga Karauna, ngā kamupene Karauna me ngā hinonga kāwanatanga, ki te whakatakoto mahere reo mā rātou
 • E arotake ana i ngā mahi whakamahere reo me te ako o te reo

 • E tiaki ana i te taha ki ngā kaimahi me te pūtea
 • E taupua ana i te whakahaere nei kia pai ai tāna kawe ake i āna mahi
 • E whakatakoto ana i ngā pūrongo mōwaho

Ō mātou kōrero

Tō mātou kunenga mai

Haere

Ā mātou mahi

Te wāhi ki a mātou i ngā mahi whakarauora reo Māori

Haere