Nau mai

ki Te Taura Whiri i te Reo Māori
Māori Language Commission

Ngā raraunga

Hei te tau 2040, ka 1 miriona ngā kaikōrero i te reo Māori. Kua tīmata kē te tatauranga iho.

0
1
miriona

te rahi o Aotearoa i whakakotahi mai rā ki te whakanui i te reo Māori i te wā kotahi mō Te Wā Tuku Reo Māori.

84%

o ngāi Aotearoa e whakaae ana he wāhanga nui te reo Māori o tō tātou tuakiri ā-motu

0
kupu hou

whakaputaina kia taea ai te kōrero mō ngā kaupapa whāiti me ngā āhuatanga hou ki te reo Māori.

Mō te reo


Te Wiki o te Reo Māori

11-17 o Hepetema 2023

Haere

Rauemi reo Māori

Kua huihuia ngā akoranga reo Māori ki tā mātou pae tukutuku www.reomaori.co.nz

Haere

Te Rēhita kaiwhakamāori

Ki konei kōwhiri ai i tētahi kaiwhakamāori kua oti i a mātou te whakamana

Haere