Ngā Rauemi mō te Waihanga Mahere Reo

Anei ētahi rauemi hei āwhina i a koe kia taunoa te reo Māori hei reo mō ia rā ki tō rōpū.

Keywords

All
Kōmiria
Tirohanga

Sorry, no resources in your current filter. Try broadening your search?

Showing of results

Tikanga tuhituhi

Te whakaharatau tino pai mō te tātaki me te tuhi reo Māori he whakatakoto hoki i tētahi aratohu māmā ki te whakahau kia tika te whakamahi i ngā kupu tuhituhi Māori kia eke ki ngā paerewa o te ao tā pukapuka.

Bilingual Word List
He arataki whakahua kupu

Me ako i te arapū Māori me ōna oro.

Bilingual Word List Pronunciation
He ataata whakahua kupu

Kei te whai āwhina tonu koe mō te whakahua kupu? Tirohia ēnei ataata

Pronunciation
Tautono whakahua kupu

Whakaharatau me te whakamātautau i tō whakahua kupu ki te Tautono Rongo nā Te Hiku Media Ltd i waihanga

Pronunciation
#TakuMihi

Me ako ki te mihi i roto i te reo Māori ki te taha o Sonny! He ataata mō te katoa ka taea e te tangata ahakoa ko wai, ki te whakamahi.

Mihi
Te Reo mō te Tari

Anei tētahi paku puka kei roto ētahi kīanga, ētahi kupu mō te tari.

Bilingual Word List Greetings
Tohu pārongo reo rua whānui

Ka taea e ngā rōpū katoa te whakatairanga i te whakarauora reo mā te whakaatu tohu pārongo reo rua.

Bilingual Poster Word List
Tohu pārongo reo rua mō te kāuta
Bilingual Poster Word List
Tohu pārongo reo rua mō te taupaepae
Bilingual Poster Word List
Waihangatia ngā mihi me te takiputa reo rua mō Outlook
Bilingual Poster Word List Greetings
Waihangatia kia reo rua ngā ūpoko pūrongo
Bilingual Poster Word List
Waihangatia kia reo rua ngā ingoa mahi

Anei tētahi rārangi ingoa mahi whānui i Te Ratonga Tūmatanui

Bilingual Poster Word List
Kāhui Reo Māori

Haere mai ki te ako, ki te kōrero tahi ki te taha o te hunga whakamahere reo ki ngā wānanga kaupapa ako ia marama

For Business
Ngā kare ā-roto

Whakawhānuitia tō kete kupu ki ēnei kupu 26 e whakatauira mai ana i ngā kare ā-roto

Wharewhare

Whakamātauria ō kare ā-roto kia uru hoki anō te pārekareka ki tēnei mahi wharewhare

Pānui Āhuatanga Whakamahere Reo

Ākona ngā āhuatanga whakamahere reo e 5.

Bilingual Poster
He Pānui mō Mihi rāua ko Mita hoki

Me waiho ko Mihi rāua ko Mita hei hoa kōrerorero hei whakapakari i tōu reo

Bilingual Poster
Waiata

He waiata hei whakangahau

Bilingual
Karakia

Karakia hei whakatuwhera, whakakapi hui hoki

Bilingual