Tānga kōrero

Mai i tō mātou orokohanga ake i te 1987, kua tonoa mā waho kē e kawe ake ētahi kaupapa rangahau, arotake mā mātou. I tēnei wā e arotahia ana ngā kaupapa ka āta hāpai i te whakatinanatanga o te Maihi Karauna me Te Whare o te Reo Mauriora.

Kei tēnei whārangi nei te roanga atu o ngā kōrero mō ētahi o ā mātou kaupapa nui.


He Ara Poutama mō te reo Māori. Te Rāngai Tūmatanui: He Tirohanga ki te Āhua o te Reo Māori i te Rāngai Tūmatanui o Aotearoa

Ko tā te pūrongo nei he whakaatu i ngā raraunga mō te reo Māori i te rāngai tūmatanui e whakamahi ana i ngā raraunga i 2013 tae noa atu ki 2018.

He Ara Poutama mō te reo Māori. Maihi Karauna: HePūrongo Aroturuki

E whakamahi ana tēnei pūrongo i a He Ara Poutama mō te reo Māori ki te matapae i te ahu whakamua ki ngā whāinga maioro e toru o te Maihi Karauna, arā, te rautaki reo Māori a te Karauna, i 2023 ki 2040.

Te Whare o te Reo Mauriora He Arotakenga Arataki 2021/22

Koinei te pūrongo mō te arotakenga arataki o Te Whare o te Reo Mauriora. 

Te Kete a KoPA – He Utauta Ine Whaka-te-Ao-Mārama

Kua waihangatia te tauira a KoPA ki tētahi anga inenga whaka-te-Ao-Mārama ka taea te aroturuki i ngā huringa reo mēnā ka auau te whakamahi i te takanga o te wā.

Te Arotakenga Arataki o te Maihi Karauna 2021/2022

Koinei te pūrongo arotakenga arataki o te rautaki Maihi Karauna 2019–2023. 

Kura Reo Rāngai Tūmatanui, Te pūrongo aromātai whakamutunga

Ko tā te arotakenga nei, he whakatewhatewha i te Kura Reo Rāngai Tūmatanui kaupapa hukihuki.

Te Whakarato i te reo Māori ki te Rāngai Tūmatanui, Te pūrongo aromātai whakamutunga

Ko tā te arotakenga nei, he whakatewhatewha i te Whakarato i te reo Māori ki te Rāngai Tūmatanui Kaupapa hukihuki.

Te Arotakenga o Te Toi Reo Māori 2021/22

Ko tā te arotakenga nei, he whakatewhatewha ko ēhea mahi, ko ēhea ahunga mō Te Toi Reo Māori kua whaihua, ko ēhea kāore i whaihua.  

Te Arotakenga o Whakamātauria tō reo Māori 2021/22

Ko tā te arotakenga nei, he whakatewhatewha i te Whakamātauria tō reo Māori. Ka tirohia anō hoki he aha ngā panonitanga me mātua whakatutuki kia noho ki runga ipurangi mā reira e wātea ake ki ētahi anō tāngata. 

Ngā tikanga tika huri noa i te ao mō te whakawhanake me te horapa papakupu

Ko te whāinga matua o tēnei arotakenga mātātuhi ko ngā tikanga mātātuhi e pā ana ki te whakatipu me te horapa papakupu.

He Ara Poutama mō te reo Māori

He taputapu hei āwhina ki te para huarahi ki te anamata mā te matapae i te tokomaha o ngā tāngata e taea ana te kōrero Māori, ahakoa iti, ahakoa matatau, i tēnei wā tae noa atu ki te tau 2040.

Central Pulse Poitarawhiti - Pūrongo mō te Reo

Ngā huanga o tētahi kaupapa rangahau e āta tirohia ana ngā wheako o tētahi tīma hākinakina ngaio, auraki hoki, kua kaha mau i te reo Māori.

Te Mana o Te Reo Māori

He rauemi pāpāho rau e pā ana ki te hītori o te kerēme me te haerenga o te reo Māori.

Language Planning and Policy

Ngā momo puna kōrero e kitea ai ngā whakaaro matua me ngā māramatanga nui mō ngā āhuatanga e pā ana ki te momoho o te whakakaupapahere, te whakamahere hoki i te reo, otirā mō te whakarauora i ngā reo iwi taketake kia mauroa ai.

Tukua ki te Ao

Kei te tūhura tēnei mātai whakawhiti-rāngai i te whakamahinga o te reo Māori i ngā momo whakahaere e toru arā, i ngā kaunihera ā-rohe, i ngā kura tuarua me ngā umanga.

Ki te Tahatū o te Rangi

He tūhura i te tuituinga o te reo Māori me ōna tikanga ki roto ki ngā whakahaere puta noa i Aotearoa.

Whakanuia te Reo Kia Ora

He aha ia te rourou tūturu mai, me te rourou torohū o te rāngai kura auraki ki te whakarauoratanga o te reo Māori.

Reo Māori Pākehā Voices

Ko te whāinga o tēnei rangahau kia tino mārama ki ngā wheako o ngā kaikōrero Pākehā matatau ki te reo Māori.

Te Tai - Te Reo Maori Treaty Settlement Stories in Broadcasting

Ka matapaki tēnei tuhinga i te hīkoi o te reo Māori ki te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Ka āta kōrerohia te rāngai pāpāho Māori me tōna whanaketanga.

Te Ahu o te Reo

Exploring the health of te reo in Māori homes and communities. The findings from Te Ahu o te Reo will inform funding and delivery of programmes to help ensure the best results for te reo Māori.

Measuring the value of the contribution of Māori language and culture to the New Zealand economy

Te Reo Māori is often discussed as a problem, or an artefact of a dying race. What detractors of Te Reo Māori fail to realise is that, unlike colonial languages which research suggests are interchangeable without negative implications for economic development, Te Reo Māori...

Kura Whakarauora

Kura Whakarauora has transformed the way that participants view the Māori language and has encouraged a change in behaviour or lifestyle to further embrace the Māori language.

Te Matataua o te Reo

A National Research Agenda for the Regeneration and Revitalisation of te Reo Māori.

Te aroturuki me te arotake

Te āhua o tā mātou ine i tēnei mea te angitū

Haere

Ngā taputapu whakarauora

He tauira, he taputapu whakarauora i te reo Māori

Haere