Te aroturuki me te arotake

Te Maihi Karauna

Ko mātou kei te aroturuki i te whakatinanatanga o te Maihi Karauna, mā roto mai i tētahi pūrongo ā-tau e tautohu ana i ngā koringa reo Māori a ngā pūtahi kāwanatanga, me ngā utu. 

Kei te arotake hoki mātou i te whakatinanatanga o te Maihi Karauna mā te whakawā i tana koke haere i te ara whakaea i ngā putanga. I runga i tēnei arotakenga, ka tautohua ngā mea e tauārai ana me ngā mea e taupua ana i te angitū. 

 

Te Whare o Te Reo Mauriora

He arotakenga kei te whakahaeretia hei whakaatu me pēhea e kaha ake ai te tautoko a te Maihi Māori rāua ko te Maihi Karauna, tētahi i tētahi, ā, me pēhea e kaha ai te haere pātui hei whakatutuki i ngā whāinga kōpuni o Te Whare o te Reo Mauriora. 

He kōrero atu anō

Tānga kōrero

Ā mātou kaupapa rangahau

Haere

Ngā taputapu whakarauora

He tauira, he taputapu whakarauora i te reo Māori

Haere