Mō te whakauru

Taihoa ake nei puta ai he kōrero anō mō te whakauru. Heoi anō, ki konei koe whakapuaki ai i tō arotau ki te whakauru mai.