Te Pūrongo ā-Tau

E ahu mai ana tā mātou pūtea i te iwi tūmatanui. Nā konei, me mātua whakatakoto kōrero mātou ki te Whare Pāremata me ngā hunga whai pānga nui mai ki te reo mō ngā mahi e tutuki ana i a mātou ina whakatairitea ki tā mātou SOI me te SPE, mā roto mai i tā mātou Pūrongo ā-Tau. Ki konei mātou paki ai i nga kōrero mō ā mātou mahi taunaki, tautāwhi i te whakaoranga ake o te reo Māori.