Te Hāpai Ō

  • E tiaki ana i te taha ki ngā kaimahi me te pūtea
  • E taupua ana i te whakahaere nei kia pai ai tāna kawe ake i āna mahi
  • E whakatakoto ana i ngā pūrongo mōwaho