He Ara Poutama mō te reo Māori

I tāraia ai He Ara Poutama mō te reo Māori hei taunaki i te wawata o ngā rautaki e rua te Maihi Māori me te Maihi Karauna; arā, he wawata e pūmau ai te reo Māori hei reo kōrero o ia rā, o ia rā, ka mutu e kaingākautia ana e Aotearoa whānui hei wāhi matua o tō tātou Aotearoatanga.

He taputapu He Ara Poutama mō te reo Māori hei āwhina ki te para huarahi ki te anamata mā te matapae i te tokomaha o ngā tāngata e taea ana te kōrero Māori, ahakoa iti, ahakoa matatau, i tēnei wā tae noa atu ki te tau 2040. I hoahoatia ai tēnei taputapu hei whakamahinga mā ngā whakahaere e kōkiri ana i te whakarauoratanga o te reo Māori, kia mōhio ai e kōrerohia ana te reo e wai, ki whea, ā, he pēhea hoki te pānga o ngā panoni ki ngā kōkiri whakarauora reo ki te tokomaha o te hunga kōrero Māori hei ngā rā ki tua.

Ka whakatakotoria ngā kitenga ā-raraunga kia whakamahia e te hunga whakatau huarahi me ngā mātanga ahumahi hei tautoko i ā rātou mahi whakarauora i te Reo Māori.

Tikiake

He Ara Poutama Report

PDF