He koha mā ngā Kōhanga, i a rātou e pōhiritia ana kia kōrerotia ō rātou kōrero mō te reo Māori

Kua whakanuia e Te Taura Whiri i te Reo Māori te huringa tau 40 o Te Kōhanga Reo mā te tuku koha me te tuku ‘toolkete’ ki ngā kōhanga reo puta noa i te motu, me te pōhiri hoki i ngā kaimahi o nāinei, i ngā kaimahi o mua, i ngā tamariki me ngā whānau, kia kohikohia ngā kōrero mō te kaupapa ‘Aotearoatanga’: Te Whakahau mō ngā Kōrero o Te Reo Māori. 

“Kua 40 tau i te whakatuwheratanga o te kōhanga reo tuatahi ki Wainuiomata, ā, kāore anō hoki te reo Māori kia whai mana hei reo ā-ture i Aotearoa i tērā wā. I rerekē te hītōria, i haumaru ake hoki te reo i ngā whakakitenga o ērā pākeke, o ērā kaiako me ngā whānau,” tā Te Tumu Whakarae o Te Taura Whiri i te Reo Māori, tā Ngahiwi Apanui. 

“E minaka ana mātou kia pupuritia ngā reo me ngā rau maharatanga o ngā whānau o ngā kōhanga reo mō ngā whakatipuranga, haere ake nei.” 

Ko ā mātou koha mā ngā tamariki he pukapuka ā-ngohe e motuhake ana, e āhei ai ā tātou tamariki te karakara i ngā whakaahua o ngā hīkoi mō te reo Māori, o te petihana o te reo Māori, me ngā hikoi o nakua tonu nei: ko rātou ngā pīpī manu o tēnei kaupapa, he kaupapa i whakaritea mā rātou.” 

E pōhiri hoki ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori ki ngā kōhanga me ōna whānau kia whai wāhi mai rātou ki te kaupapa ‘Aotearoatanga’: Ngā Kōrero o Te Reo Māori mō te tau 2022, mā te hopu i ō rātou ake kōrero o te reo Māori.  

“Ko te reo Māori te reo o Aotearoa. Ki tā te iwi Māori titiro, he haika te reo ki ngā rā o nehe, ā, he kāhepu hei ārahi i a tātou ki tua o te awe māpara,” tā Mita Apanui.  

“E ora ai te reo mō ā tātou mokopuna ā te tau 2040, e minaka ana mātou kia 150,000 ngā Māori e pakeke ana i te 15, e kōrero Māori ana pēnei i tā rātou kōrero Pākehā: kei te rere te wā, ā, he wāhi nui tonu tā te kōhanga nā te mea ko ngā pēpi o ēnei rā, ngā kaikōrero o āpōpō.” 

E pōhiri ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori i ngā tauira o mua, i ngā kaiako me ngā whānau kia whai wāhi mai rātou ki te whakahau mō Ngā Kōrero o te Reo, mā te hopu i ō rātou ake kōrero e tukuna ai ki ngā whakatipuranga, haere ake nei. 

“Ko tā mātou pirangi he āwhina i te hopukanga o ngā kōrero o ngā whānau, o ngā kōhanga o nāinei, o mua hoki, mō ngā whakatipuranga, haere ake nei. He aha koe i tuku ai i tō tamaiti ki te kōhanga reo? He aha o maharatanga tuatahi ki te kōhanga reo? Ko wai te kaikōrero whakamutunga o te reo Māori ā-taketake nei i mua i tō tuku i tō tamaiti ki te kōhanga?  

He tau hira tēnei e whakanui ana i ētahi kaupapa nui mō te reo Māori, ā, e pōhiri ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tini, ki te mano kia hopukina e rātou ō rātou kōrero, ō rātou maharatanga, ō rātou ruri, ō rātou toi e whai wāhi atu ai ki te kaupapa ‘Aotearoatanga’: Te Whakahau mō ngā Kōrero o Te Reo Māori. 

E tukuna ai tō kōrero mō te reo Māori, tēnā haere ki www.reomaori.co.nz. 

 

KA MUTU 

 

Ngā rauemi

- Toolkete for Kōhanga
- Recording an Interview Tips
- Colouring-in Book