Whakamaheretia te reo ki tō wāhi mahi

Mā te whakatakoto mahere reo he taunakitanga te tūāpapa, ka tūhauora ake ngā reo taketake, ngā reo mōrearea.  

Mā te whakamahere e whaihua ai ō whakapaunga kaha kia ora ake te reo, i te mea ka poua rautakihia ngā whāinga pae tawhiti, ā, ka toitoia ngā rōpū whai pānga katoa kia eke ki tō waka whakarauora. 

He aha ngā hua o te tuhi mahere reo Māori?

Mā te tārai me te whakatinana i tētahi mahere reo Māori, ka puta ēnei hua ki tō whakahaere: 

  • Ka whai wāhi koutou ki te whakarauoratanga o te reo Māori.
  • Ka torokaha ake ō koutou hononga ki a ngāi Māori. 
  • Ka kaha ake te kitea nō Aotearoa tō whakahaere. 
  • Ka hauora ake tō whakahaere, mā roto mai i tā koutou whakatupu i tētahi tokomatua māia, whai mātauranga, whai pūkenga.
  • Ka tutuki ētahi atu o ā koutou whāinga e noho taonga ai te kōrero Māori, pēnei i ngā mahi whakawhanaunga a te Karauna ki ngā iwi Māori, i te kanorautanga, i te kauawhitanga me te aronui ki ngā ahurea.  

Te huataki i tō mahere

Tērā ka 6 marama ki te kotahi tau te roa ki te whakatakoto mahere reo mō tō whakahaere.

Ka 4-6 wiki pea koutou e āta whakatau ana kei hea ake koutou e haere ana. Ka kimihia he aha ngā mea e kawea kētia ana, e pēhea ana ō koutou āheinga, he aha anō hoki ngā rawa me ngā rauemi e wātea ana. Whakamahia ā mātou tātauira hei kimi i tō koutou paetīmata, e kitea ai ngā kokenga ka whai i muri iho:

Ka 6-8 wiki pea tēnei tūārere. I konei ka whakatakoto koutou i ā koutou whāinga, ka tiritiria ngā haepapa me ngā pīkaunga, ka whakatauria ngā wā hei whakaoti i ngā mahi, ka tohaina ngā rawa me ngā rauemi, ka tautuhia anō hoki ā koutou tohuine. Ki konei koe nanao ai i tētahi mahere hukihuki: 

Kāti, ki te hoe! Whakaritea te 9-12 marama mō tēnei tūārere. Kaua hoki e wareware, he mea nui te whakatītina me te whakanui i tēnei mea te angitū – ahakoa iti, he pounamu. Me aroturuki ngā kaunukutanga, ka tukutuku ai i ngā mea e ākona ana hei āwhina i ētahi atu.

Whakaritea kia 6-8 wiki mō te arotake me te tāmata i tā koutou mahere. Āe rānei kua tutuki ngā whāinga? Āe rānei i tutuki i roto i te wā i tohua kia mātua oti? He aha ngā mea i pai te kawenga ake? He aha ngā mea kāore i tino pai? Āe rānei e kitea ana ngā hua o aua kawenga? Kei raro nei ā mātou uiuinga hei whakamahi mā koutou ina hiahiatia, mā koutou rānei e waihanga ā koutou ake:

Ka 4-6 wiki pea koutou e āta whakatau ana kei hea ake koutou e haere ana. Ka kimihia he aha ngā mea e kawea kētia ana, e pēhea ana ō koutou āheinga, he aha anō hoki ngā rawa me ngā rauemi e wātea ana. Whakamahia ā mātou tātauira hei kimi i tō koutou paetīmata, e kitea ai ngā kokenga ka whai i muri iho:

Ka 6-8 wiki pea tēnei tūārere. I konei ka whakatakoto koutou i ā koutou whāinga, ka tiritiria ngā haepapa me ngā pīkaunga, ka whakatauria ngā wā hei whakaoti i ngā mahi, ka tohaina ngā rawa me ngā rauemi, ka tautuhia anō hoki ā koutou tohuine. Ki konei koe nanao ai i tētahi mahere hukihuki: 

Kāti, ki te hoe! Whakaritea te 9-12 marama mō tēnei tūārere. Kaua hoki e wareware, he mea nui te whakatītina me te whakanui i tēnei mea te angitū – ahakoa iti, he pounamu. Me aroturuki ngā kaunukutanga, ka tukutuku ai i ngā mea e ākona ana hei āwhina i ētahi atu.

Whakaritea kia 6-8 wiki mō te arotake me te tāmata i tā koutou mahere. Āe rānei kua tutuki ngā whāinga? Āe rānei i tutuki i roto i te wā i tohua kia mātua oti? He aha ngā mea i pai te kawenga ake? He aha ngā mea kāore i tino pai? Āe rānei e kitea ana ngā hua o aua kawenga? Kei raro nei ā mātou uiuinga hei whakamahi mā koutou ina hiahiatia, mā koutou rānei e waihanga ā koutou ake:

Ngā huānga e rima o te whakamahere reo

Mana, Mārama pū, Ako, Kōrerotanga, Kounga

Haere

Te Rēhita kaiwhakamāori

Ki konei kōwhiri ai i tētahi kaiwhakamāori kua oti i a mātou te whakamana

Haere

Rauemi reo Māori

Kua huihuia ngā akoranga reo Māori ki tā mātou pae tukutuku www.reomaori.co.nz

Haere