Tīmatahia tō mahere

Ka āhua 6 marama ki te kotahi tau ka pau ki te waihanga mahere mō tō whakahaere.