He Ara Poutama mō te reo Māori. Maihi Karauna: HePūrongo Aroturuki

Ko tā te pūrongo nei he arotake i te ahu whakamua ki ngā whāinga maioro e toru a te Maihi Karauna, te rautaki whakarauora i te reo Māori a te Karauna, mā te matapae mehemea rānei ka tutuki i te Karauna aua whāinga i 2023-2040. Tāpiri atu, ka matapakihia ngā tūtohunga mō ngā aroturuki e whai ake nei mō te ahu whakamua ki ngā whāinga a te Maihi Karauna.

Tikiake

Maihi Karauna Report (English)

PDF