Kua tū Ngā Tohu Reo Māori i ia tau mai i te 2004. Kāore i tua atu hei kaupapa e hui tahi ai mātou me ō mātou hoa pātui huri noa i Te Whare o te Reo Mauriora ki te whakamānawa i ngā tāngata me ngā kaupapa hirahira e haumanu ana i te reo Māori.

Ka tū ngā Tohu Reo Māori hei te Paraire, te 1 o Tīhema, 2023, ki Te Whanganui-a-Tara.

E iwa ngā kaupapa e tuwhera ana ki ngā tāpaetanga i Ngā Tohu Reo Māori 2023. Ko Te Tohu Oranga Angitū te tohu tekau, ā, ka pānuitia te kaiwhiwhi ā te pō tonu. Anei ētahi pitopito kōrero mō ia kaupapa, ko wai mā ka āhei ki te tono, me ētahi o ngā paearu.

Kia mōhio rā koe: ka whakaarohia ngā tono mō ngā mahi kua oti i ngā marama tekau mā rua ka hori.

Tautapanga