Te Puni Kōkiri

  • Kia nui ake ngā painga o te reo me ngā tikanga Māori ki te whanaketanga ohaoha, pāpori
  • Kia tokomaha ake ngā rangatahi e ngākau hihiri ana, e ngākau hihiko ana i te reo Māori
  • Kia kaha ake te kōrerotia o te reo Māori i te kāinga, i te marae, i te hapori