Te Taura Whiri i te Reo Māori

Ko ngā kaiwhiri tuatahi, ko Tā Tīmoti Karetū, ko Tā Kīngi Matutaera Īhaka, ko Kairangi Kāterina Te Heikōkō Mataira, ko Ānita Moke, ko Tākuta Ray Harlow.

Nā Tā Kīngi te ingoa o tō mātou whare. I te hui tuatahi o ngā kaiwhiri, ko te Kōmihana mō te Reo Māori kē te ingoa, he whakamāoritanga noa o te ingoa Pākehā. Ko te mahi tuatahi a ngā kaiwhiri, he whakamoe atu i tērā, ka whakakapi ai ki tō mātou ingoa e pūmau tonu nei, ki Te Taura Whiri i te Reo Māori. E ai ki a Tā Kīngi, ko te reo te mea e whiri ana, e tuitui ana i a tātou katoa. He taura e whiria ana e tēnā iwi, e tuia ana e tēnā tangata kia torokaha, kia toitū. Ā, i taua hui anō, ka auahatia mai e Kairangi Kāterina te waitohu, arā, te taura e whiria ana. Nō te mutunga o taua hui tuatahi, kua poua te ingoa hou, kua tū mai te waitohu, ka haere tōna anō karakia, mana ana i reira ēnei taonga.

He kōrero atu anō mō te waitohu