Te Mana o Te Reo Māori

I te tau 2017, i whakaputaina e Te Taura Whiri i te Reo Māori he kōrero o nehe mō te kerēme Reo Māori Wai 11 o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti. Nā Aaron Smale te kōrero i tuhi, nā Piripi Walker te whakamāoritanga. Nā konā hoki i whakatakoto te tūāpapa o te mahitahi ki Te Manatū Taonga.

I te tau 2020, kua whakawhanaketia he rauemi pāpāho rau me te tautoko mai o Te Manatū Taonga e pā ana ki te hītori o te kerēme me te haerenga o te reo Māori.

He taputapu hihiri i te ngākau tangata, pāhekoheko hoki hei āwhina, hei tautoko hoki i te iwi o Aotearoa.

Tirohia i konei

Tikiake